2021. évi jegyzőkönyvek

2021.12.03.
Napirend:
   1. VERES 1 SZÍNHÁZ részére támogatás nyújtása
Jegyzőkönyv letöltése
2021.11.16.
Napirend:
   1. A Veresegyházi Városi Televízió tájékoztatója a 2021. évi működéséről
   2. A Veresi Krónika sajtóbeszámolója a 2021. évről
   3. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
   4. A Veresl Színház támogatása
   5. A 2022. évre benyújtott BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)
Jegyzőkönyv letöltése
2021.10.05.
Napirend:
 1. A Fabriczius József Általános Iskola igazgatójának tájékoztatója a 2020/21-es tanévről
 2. A Lisznyay Szabó G. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola) igazgatójának tájékoztatója a 2020/21-es tanévről
 3. A Veresegyházi EGYMI igazgatójának tájékoztatója a 2020/21-es tanévéről
 4. A Kálvin Téri Református Általános Iskola igazgatójának tájékoztatója a 2020/21-es tanévről
 5. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium nappali és esti gimnáziumának tájékoztatója a 2020/21-es tanévről
 6. A Remigius (Szikra) Általános Iskola igazgatójának tájékoztatója a 2020/21-es tanévről
 7. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és a Remigius Általános Iskola között kötendő megállapodás véleményezése
 8. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2021.09.21.
Napirend:
 1. Kéz a Kézben Óvoda beszámolója 2020/21-as nevelési évről
 2. Alapítványi iskolák beszámolójának elfogadása a 2020. évről
 3. ,,Segítünk, hogy tanulhass" pályázat elbírálása (zárt)
 4. ,,Segítünk, hogy sportolhass" pályázat elbírálása (zárt)
 5. Egyebek: Javaslat háromoldalú megállapodás kötésére a Veresegyházi Életfa Waldorf Általános Iskola közterület használatára vonatkozó kérelmével kapcsolatban. 
Jegyzőkönyv letöltése
2021.09.08.
Napirend:
 1. Csatlakozás a 2022. évi Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz
 2. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2021.08.12.
Napirend:
 1. Kéz a Kézben Óvoda SZMSZ módosítása
 2. Kéz a Kézben Óvoda házirendjének módosítása
 3. Könyv- és történeti dokumentum megvásárlása és átadása a Városi Múzeum számára
 4. A Veresegyházi Waldorf Ált. és Műv. Alapfokú Isk. fenntartójának nyújtott önkormányzati támogatás
 5. Palóc Társaság könyvkiadásának támogatása
 6. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2021.07.20.
Napirend:
 1. Segítünk, hogy tanulhass” pályázat kiírása (II. félév)
 2. Segítünk, hogy sportolhass” pályázat kiírása (II. félév)
 3. Támogatás biztosítása az „Enéh művészete” című könyv megjelenéséhez
 4. Támogatás biztosítása a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület részére
 5. Kezdeményezés a Dunakeszi Tankerület felé az EGYMI óvodájának két csoporttal történő bővítése iránt
 6. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2021.06.15.
Napirend:
 1. Óvodai maximális csoportlétszám, túllépésének engedélyezése
 2. Nyári táborozás támogatási kérelmek elbírálása
 3. Javaslat az augusztus 20-i kitüntetésekre (zárt ülés)
 4. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése