2008. évi jegyzőkönyvek

2008.01.21.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata
 2. Az Idősek Otthonában fizetendő térítési díjakról szóló 4/2003. (II.26.) ÖR rendelet módosítása
 3. A jegyzői pályázat kiírása (zárt ülés)
 4. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2008.02.18.
Napirend:
 1. A képviselő-testület 2008. évi munkatervének véleményezése
 2. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2008. I. félévi munkatervének elfogadása
 3. A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítása
 4. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2008.03.18.
Napirend:
 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
 2. A vagyonrendelet módosítása
 3. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2008.05.19.
Napirend:
 1. Beszélgetés a Montessori Általános Iskola alapítványának képviselőjével
 2. A helyi néps zavazásról és népi kezde ményezésről szóló 14/2004. (XI. 24.) sz. rendelet módosítása
 3. Önkormányzati rendelet tervezetek: A környe zetvédelemről. A helyi természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról
 4. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2008.12.15.
Napirend:
 1. A képviselő-testület 2009. évi munkaterve
 2. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2009. évi munkatervének előkészítése
 3. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása
 4. A telekadóról szóló rendelet módosítása
 5. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosítása
 6. A csatornadíj megállapításáról szóló rendelet módosítása
 7. Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására
 8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 9. Törvényességi észrevétel – az építészeti-műszaki tervtanácsok létrehozásáról és működtetéséről szóló 3/2007. (III. 21.) rendelet módosítása
 10. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése