2014. évi jegyzőkönyvek

2014.01.20.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A térítési díjakról” szóló 9/2007. (VII.12.) számú rendeletének módosítása
 2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkaterve
 3. Hozzájárulás tartozás átvállalási szerződésben foglalt követelés ügyében, Gábor Csaba Ferenccel és Gáborné dr. Garamvölgyi Henriettával kezességi szerződés aláírásához
 4. Tájékoztató az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság részére a „Virágos, tiszta porta 2013” mozgalomról
 5. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság összefoglaló véleménye a Képviselő-testület által meghirdetett Virágos Veresegyházért mozgalomról
 6. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2014.01.21.
Napirend:
 1. Hozzájárulás tartozás átvállalási szerződésben foglalt követelés ügyében, Gábor Csaba Ferenccel és Gáborné dr. Garamvölgyi Henriettával kezességi szerződés aláírásához
Jegyzőkönyv letöltése
2014.02.20.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása
 2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. A 14/2008. (V.21.) Veresegyház Város környezetvédelméről szóló rendelet módosítása
 4. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
 5. A Medveotthon és a Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása (Kuli Bálint igazgató és Lovas Éva kuratórium elnöke beszámolója)
 6. A Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Alapító okiratának módosítása közhasznúsági nyilvántartásba vétel érdekében, kuratóriumi tagok megválasztása és tisztségviselők személyének jóváhagyása
 7. Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Alapító okiratának módosítása közhasznúsági nyilvántartásba vétel érdekében
 8. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2014. évi munkaterve
 9. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2014.04.18.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a természeti és építészeti értékek helyi védelméről szóló rendelet megalkotása
Jegyzőkönyv letöltése
2014.04.28.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása, előirányzat-módosítás 2013. december 31-ei időponttal
 2. A 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása
 3. A 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
 4. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a természeti és építészeti értékek helyi védelméről szóló rendelet megalkotása
 5. Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2014. évi térítési díjainak meghatározása, a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28.) és a térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendeletek módosítása
 6. Veresegyház Város Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 7. Zöldhíd Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
 8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 9. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2014.05.19.
Napirend:
 1. Beszámoló a város 2013. évi közbiztonsági helyzetéről: rendőrség, polgárőrség, városőrség és VKEF, mezőőrség, közterület-felügyelet
 2. A Veresegyházi Városfejlesztési Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
Jegyzőkönyv letöltése
2014.06.05.
Napirend:
 1. Belterületbe vonás kérelme (Veresegyház külterület 087/16; 087/10 hrsz.-ok)
 2. Veresegyház Város közigazgatási területén lévő közterület elnevezése
Jegyzőkönyv letöltése
2014.08.28.
Napirend:
 1. A helyi válastási bizottság tagjainak megválasztása
 2. Ingatlanok művelési ágának megváltoztatása
 3. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlások
 4. Társasházi bérlakások vásárlása
 5. Javaslat az Ügyrendi Bizottság hatáskörének módosítására
Jegyzőkönyv letöltése
2014.09.18.
Napirend:
 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A szennyvízközmű vagyon vagyonkezelésbe adása, a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás vagyonkezelési szerződése Társulási megállapodás és SZMSZ módosítása
 3. Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Környezet-egészségügyi kockázatértékelésének elfogadása
 4. A Veresegyház Környéke Szennyvízközmű Társulás éves beszámolója
 5. A településképi bejelentési eljárásról szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása
 6. A településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 8. Gyermekliget utcai ingatlanok házszámrendezés ügyében kiadott 7885/2014. számú határozat elleni fellebbezés felterjesztés
 9. Társasházi bérlakások vásárlása
 10. Alpolgármesterek beszámolója a 2014. évi munkájukról
 11. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolója a 2014. évi munkájáról
 12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 13. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése