2016.évi jegyzőkönyvek

2016.12.19.
Napirend:
 1. Támogatás a Fabriczius Alapítvány számára a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság 2016. évre meghatározott keretéből fel nem használt maradvány terhére
 2. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása
 3. Local Agenda 21. elfogadása (Fenntartható Fejlődés Programja)
 4. Pályázat benyújtása elektromos töltőállomás létrehozására
 5. Útépítési közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában fellebbezéssel kapcsolatos döntés
 6. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2016.12.13.
Napirend:
 1. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. 4 Mrd Ft hosszúlejáratú hitel biztosítéka Nagy István elnök 3.) Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások  lejárati határidejének módosítása
 3. Köznevelési alapfeladatokat ellátó köznevelési intézményeknek a Dunakeszi Tankerületi Központ részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó szerződések elfogadása
 4. Köznevelési alapfeladatokat ellátó köznevelési intézmény Ceglédi  Tankerületi Központ részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó szerződések elfogadása
 5. Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve
 6. Városfejlesztési célból hasznosított ingatlanok tulajdonjogának rendezése (Veresegyház 1797 és 1798 hrsz, Mozdonypark játszótér)
 7. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása (Veresegyház 691 hrsz, Ráday u. 36/a.)
 8. Építési tilalom törléséhez történő hozzájárulás kérelme (Veresegyház 5784/11 hrsz, Sportföld u.)
 9. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/178 hrsz)
 10.  Beszámoló a 2016. évi ingatlanforgalmazásról
 11. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/24 hrsz.)
 12. Medveotthon, mint önálló intézmény megszüntetése
Jegyzőkönyv letöltése
2016.12.09.
Napirend:
 1. A piac-, vásár-, és búcsútartásáról szóló 4/1997.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2016.11.29.
Napirend:
 1. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A kommunális adóról szóló 7/1997.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Az építményadóról szóló 21/2007.(XII.19.) és a telekadóról szóló  22/2007.(XII.19.) önkormányzati rendeletek módosítása
 4. A közterületek használatáról szóló 9/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló  13/2005.(X.19.) önkormányzati rendelet módosítása
 6. Köznevelési alapfeladatokat ellátó köznevelési intézmények állami (tankerületi) működtetésbe adásához kapcsolódó szerződések elfogadása
 7. A Veresegyházi Kistérség című lap kiadásához támogatás nyújtása
 8. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 0153/12 hrsz)
 9. Felajánlott földterületek megvétele  (Veresegyház 0103/8, 9, 10, 14 és 21 hrsz)
 10. Iparterületi ingatlan értékesítése, adásvételi előszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 1103/33 hrsz, Hajó utca)
 11. Szalontai Boldizsár képviselő önálló indítványa – Eljárások megindítása a Szolidaritási hozzájárulással összefüggésben. Csatlakozás Budaörs Város Önkormányzatának eljárásához
Jegyzőkönyv letöltése
2016.11.08.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2016. (II. 29.) számú költségvetési rendeletének módosítása –  A 2016. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatainak tájékoztatója
 2. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
 3. 4 mrd Ft összegű hosszú lejáratú hitel
Jegyzőkönyv letöltése
2016.10.25.
Napirend:
 1. A reklámhordozók elhelyezéséről szóló 10/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása (Ingyenesen juttatott szociális tűzifa házhoz szállítási díjának megállapítása)
 3. Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Veresegyház 1103/35 és 1103/36 hrsz)
 4. Nyilvános pályázat kiírása a Veresegyház 0119/33 hrsz.-ú, 15.038 m2 területnagyságú iparterületi ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Viczián utca)
 5. Veresegyház város közigazgatási területén lévő közút elnevezése (Csengettyű köz)
 6. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére támogatás nyújtása
 7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 8. „A kultúra szárnyán határok nélkül” nemzetközi Ingerreg pályázatokban való részvétel támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2016.10.13.
Napirend:
 1. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 62 hrsz, Fő út 125.)
Jegyzőkönyv letöltése
2016.10.05.
Napirend:
 1. Pályázat kiírása a Veresegyház 1103/35 hrsz-ú, 1.378 nm2 és a Veresegyház 1103/36 hrsz-ú, 1 ha 2.000 m2 területnagyságú iparterületi ingatlanok együttes értékesítésére
Jegyzőkönyv letöltése
2016.09.28.
Napirend:
 1. A KétSercli és Társai Kft-vel helyiségbérleti, közterület-használati és áthárított közüzemi díjak megfizetésére irányuló megállapodás jóváhagyása
 2. Négyosztályos gimnázium alapítására vonatkozó – a Váci Egyházmegye  és Veresegyház Város Önkormányzata között létrejövő – Együttműködési Megállapodás jóváhagyása
 3. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház, Fő u. 125.)
 4. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 6 hrsz, Újiskola u. 10.)
Jegyzőkönyv letöltése
2016.09.23.
Napirend:
 1. 1.) Veresegyház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása elnök A 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatainak tájékoztatója
 2. Erdőkertes – Szada – Veresegyház szennyvízközműveinek 2017-2031. évi GFT beruházási tervének jóváhagyása, felújítási és pótlási tervének elnök véleményezése
 3. Tájékoztató a Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft., valamint a Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. elnök végelszámolásának befejezéséről
 4. Veresegyház, Kertész utca 4. 1. em. 18. szám alatti,  5785/131/A/18 hrsz-ú76,6 m2 területű lakás eladása
 5. Beszámoló a 2016. év eltelt időszakának ingatlanforgalmi tapasztalatairól
 6. A napirendi pont tárgya: A 2016. október 2-i népszavazással kapcsolatos többletkiadások finanszírozása
Jegyzőkönyv letöltése
2016.09.15.
Napirend:
 1. „Földfeltöltési munkák a Veresegyház Százszorszép utcában”  tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 2. Kézilabda munkacsarnok építésének támogatása
 3. Katolikus egyházközség részére támogatás nyújtása a Nyitott Templomok Napja rendezvényhez
 4. A sárói (Szlovákia) református parókia részére támogatás nyújtása elnök
 5. A Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület részére támogatás nyújtása
 6. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium és a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár közötti megállapodás jóváhagyása
Jegyzőkönyv letöltése
2016.09.02.
Napirend:
 1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 11/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 27/2013.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Kézilabda munkacsarnok létesítéséhez jelzálogjog bejegyzése
 4. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/24 hrsz)
 5. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 069/14 és 069/15 hrsz-ek)
 6. A veresegyházi evangélikus templom felújításához támogatás nyújtása
 7. Támogatás a KINCS Alapítvány számára
 8. A Veresegyházi Cantemus Kórusalapítvány részére támogatás nyújtása
 9. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére – a jégkárt elszenvedett települések javára – támogatás nyújtása
 10. Katolikus egyházközség részére támogatás nyújtása a Nyitott Templomok Napja rendezvényhez
Jegyzőkönyv letöltése
2016.08.05.
Napirend:
 1. Kalandpark létesítése a Medveotthon területén
 2. Támogatás nyújtása Erdőkertes Község Önkormányzata részére
 3. Támogatás nyújtása Váckisújfalu Község Önkormányzata részére
 4. Támogatás nyújtása Váchartyán Község Önkormányzata részére
 5. Támogatás nyújtása Vácegres Község Önkormányzata részére
 6. Támogatás nyújtása Galgamácsa Község Önkormányzata részére
 7. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel támogatása
 8. Csapadékcsatorna építése a Veresegyház, Tinódi Lantos Sebestyén utcában (a Sportföld és a Krónikás u. között)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Jegyzőkönyv letöltése
2016.08.03.
Napirend:
 1. A kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2005. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és a közszolgáltatásról szóló új rendelet elfogadása
 3. A Veres-Praxis Kft-vel 30/2014. számon kötött helyiségbérleti szerződés módosítása
 4. Önkormányzati lakások értékesítésére történő megbízás (Veresegyház, Bartók B. u. 40.)
 5. A Kulturált Települési Környezet Díj 2016. évi pályázatán való részvétel
 6. Az I. világháborús emlékmű felújítása pályázati segítséggel
 7. Mézesvölgyi Iskola tornaterem felújítás – részvétel a Magyar  Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítás programjában – együttműködési megállapodás aláírása, többlet önrész biztosítása
 8. Waldorf Általános Iskola részére támogatás nyújtása
 9. Támogatás nyújtása Erdőkertes Község Önkormányzata részére
 10. Támogatás nyújtása Galgamácsa Község Önkormányzata részére
 11. Támogatás nyújtása Váckisújfalu Község Önkormányzata részére
 12. Támogatás nyújtása Vácegres Község Önkormányzata részére
 13. Támogatás nyújtása Váchartyán Község Önkormányzata részére
 14. Felajánlott ingatlanok megvétele (Veresegyház 356 és 357 hrsz-ek)
 15. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 0103/7 hrsz)
 16. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/60 hrsz)
 17. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 58 hrsz, Fő út 117.)
 18. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház, 59 hrsz, Fő út 119.)
 19. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 60 hrsz, Fő út 121.)
 20. Városfejlesztési célú területvásárlás (Veresegyház 8850 hrsz, Ligetek)
 21. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/17 hrsz)
 22. Felajánlott földterületek megvétele (Veresegyház 094/10 és 0113/8 hrsz-ek)
 23. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 0153/7 hrsz)
 24. A Támaszpont MOP KKA Alapítván részére támogatás nyújtása
Jegyzőkönyv letöltése
2016.06.30.
Napirend:
 1. Önkormányzati szennyvízközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés elfogadása
 2. Lévai utca óvoda környéki terület rendezése (Veresegyház 0128/3,  0129/17 és 0128/31 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása, és az óvoda területének kialakítása)
 3. Nemzetközi INTERREG pályázatban való részvétel támogatása 
 4.  Cooperating on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE –Együttműködés az alacsony szén-dioxid kibocsátás érdekében Közép-Európában
 5. Veresegyház, Csonkási óvoda teherlift-kialakítása – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. melléklet II.7. pont szerinti pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő biztosítása
 6. Közszolgáltatási szerződés megkötése az Zöld Híd Régió Kft.-vel és a Nemzeti Hulladékkezelési Vállalattal
 7. Illésmester Kft. részére nyújtott 5.000.000,-Ft kamatmentes kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása, valamint további 10 Ft hitel nyújtása
Jegyzőkönyv letöltése
2016.06.21.
Napirend:
 1. Pénzügyi támogatás nyújtása a Fabriczius Alapítvány részére
 2. „Termál gerincvezeték kivitelezése a Veresegyház Fő út – Újiskola utca nyomvonalon” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 3. A Misszió Egészségügyi Központ alapellátási ügyeletének ellátásához  többlettámogatás biztosítása
 4. Oktatási intézmények működtetésnek tapasztalatai, teendők a 2016/17. tanév kezdésével kapcsolatban
 5. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/17 hrsz)
 6. A Váci Mihály Művelődési Ház 2016. évi költségvetésének módosítása – pótelőirányzat keretében – a nyári szabadtéri rendezvények,  kulturális programok, koncertek, táborok finanszírozásához
 7. Döntés a GAMESZ igazgatói pályázati kiírásáról
 8. Veresegyház Város közigazgatási területén levő közterület elnevezése
 9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése
2016.05.31.
Napirend:
 1. Beszámoló Veresegyház város közbiztonsági helyzetéről 
 2. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2015. évi beszámolójának és 2016. évi likviditási tervének elfogadása 
 3. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2015. évi beszámolója
 4. Veresegyház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.16.) önkormányzati rendeletének módosítása
 5. Veresegyház város 2015. évi költségvetési beszámolója
 6. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása (könyvtár térítési és szolgáltatási díjai)
 7. Területértékesítés az Árnyas Óvoda és Bölcsőde bővítéséhez (Veresegyház 6338/8 hrsz)
 8. Csemadok Tesmagi Alapszervezet támogatása
 9. Új iparterületi ingatlan kialakítása és értékesítése (Veresegyház 1103/55 hrsz, Mester utca)
 10. A 24/2015.(II.17.) Kt. határozat módosítása (Nándori-tanya
 11. Felajánlott földterületek megvétele (Veresegyház 094/4, 094/11, 099/36, 0113/4, 0113/9, 0113/14 hrsz-ek)
 12. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 099/10 hrsz)
 13. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Ujvári Imre)
 14. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz,Gálné Kazi Ágnes)
 15. A „Virágos, tiszta porta” mozgalom 2016. évi meghirdetése
 16. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 476/1 hrsz. Fő út 72.)
 17. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 476/2 hrsz. Ráday utca 3/a.)
Jegyzőkönyv letöltése
2016.05.11.
Napirend:
 1. 1 Mrd Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt-től 
 2. Szolidaritási alapból nyújtott támogatás Erdőkertes Önkormányzata részére 
 3. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 4. Vagyonkezelői jog megosztása a Veresegyház külterület 048/5 és a 051 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a GAMESZ és a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás között, az erre vonatkozó megállapodás aláírására való felhatalmazás
 5. A 2016. évi Nemzeti Vágtán való indulás lehetőségéről 
 6. Veresegyház Város Önkormányzata 2/2016-os számú költségvetési rendelet módosítása 
Jegyzőkönyv letöltése
2016.04.29.
Napirend:
 1.  Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 34 hrsz. Újiskola utca 5.)A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
 2. Kézilabda munkacsarnok „Tulajdonosi hozzájárulás” A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Jegyzőkönyv letöltése
2016.04.21.
Napirend:
 1.  „Csiribiri Játék- és Gyerekmúzeum” tervezési programjának pontosítására vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyása A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Jegyzőkönyv letöltése
2016.04.20.
Napirend:
 1. Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
 2. A településen kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotása 
 3. Veresegyház Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 
 4. Műfüves labdarúgó-pálya építése a Csonkási és a Széchenyi téri Óvoda udvarán
 5. Veresegyház város gyermeknapi rendezvényének támogatása 
 6. Veresegyház, Mézesvölgyi közüzemi ivóvízvezeték tulajdonjogának átadása a Magyar Állam részére
 7. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól
 8. Illésmester Kft. részére 5 MFt kamatmentes kölcsön nyújtása
 9. Pest Megye Lapja című kiadvány támogatása
 10. Felajánlott földterületek megvétele (Veresegyház 099/32, 0113/13, 0113/15 hrsz-ek)
 11. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 014/24 hrsz)
 12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 13. Várostérkép árának megállapítása 
 14. Kézilabda munkacsarnok építésének támogatása 
 15. Jégpálya építésének támogatása
Jegyzőkönyv letöltése  

2016.04.13.
Napirend:
 1. A Római Katolikus Egyházközséggel kötendő megállapodások jóváhagyása: templom építése, Plébánia felújítása, Plébánia tetőtérhez műszaki ellenőrzés biztosítása
 2. Az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2011.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Veresegyház Város Önkormányzata és a Váci Egyházmegye között Nagy István – gimnázium és szakgimnázium indítására vonatkozó használati szerződés megkötése
 4. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítása 
 5. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2016.(II.26.) Kt. határozata hatályon kívül helyezése A Kormányzati funkciószámok és megnevezések változása miatt Veresegyház Város Önkormányzatának törzskönyvi nyilvántartásban történő módosítása
 6. A Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület részére kisbusz vásárlásához támogatás nyújtása
Jegyzőkönyv letöltése  

2016.03.23.
Napirend:
 1. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2016. évi térítési díjainak meghatározása – A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 2. Meseliget Bölcsőde térítési díjainak meghatározása – A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.)önkormányzati rendelet módosítása 
 3. Beszámoló a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona évi munkájáról 
 4. Beszámoló a Meseliget Bölcsőde 2015. évi munkájáról  
 5. Éves fenntarthatósági intézkedési terv elfogadása és beszámoló a környezetvédelem 2015. évi eredményeiről, helyzetéről 
 6. Veresegyház Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása 
 7. A Veresegyház külterület 031/9, 031/10 és 038/3 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelői szerződésének megkötése a Veresegyházi Medveotthonnal 
 8. Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Veresegyház 5785/154 hrsz) 
 9. A Misszió Egészségügyi Központ részére 10 MFt államháztartáson belüli visszatérítendő támogatás biztosítása 
 10. Horváth Ferenc költő könyvének kiadásához támogatás nyújtása 
 11. Beszámoló a 2016. év eltelt időszakának ingatlanforgalmáról 
 12. A „Virágos, tiszta porta 2016.” mozgalom meghirdetése 
 13. Veresegyház 3260 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanunkból (Csomádi és Tél utca sarok) 
 14. Területbérleti szerződés újbóli megkötése és tulajdonosi hozzájárulás megadása a Veresegyház 068/14 hrsz-ú ingatlanon megvalósult üvegházas projekt részére
Jegyzőkönyv letöltése  

2016.03.01.
Napirend:
 1. A Veresegyház, Újiskola u. 23. és a Veresegyház, Fő út 122. szám alatti ingatlanok módosított árának ismertetése és elfogadása  
 2. Travill Invest Zrt-től felvett likvid kölcsönök visszafizetési határidejének módosítása
Jegyzőkönyv letöltése  

2016.02.25.
Napirend:
 1. Veresegyház Város 2016. évi költségvetése  
 2. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek  a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása  
 3. Beszámoló a Veres1 Színház 2015. évi működéséről 
 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről  
 5. Kormányzati funkciószámok és megnevezések változása miatt a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde, a Gazdasági MűszakiEllátó Szervezet, a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és a Váci Mihály Művelődési Ház Alapító okiratának módosítása, továbbá Veresegyház Város Önkormányzatának törzskönyvi nyilvántartásban történő módosítása 
 6. Tájékoztató az alpolgármesteri feladatkörök meghatározásának változásáról (Cserháti Ferenc és Kosik József)  
 7. A közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól szóló 17/2013.(V.23.) önkormányzat rendelet módosítása 
 8. A településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
 9. A geotermikus hőszolgáltatás díjáról és egyéb szabályairól szóló rendelet megalkotása 
 10. A 1519 hrsz-ú (Védőnői szolgálat – 2112 Veresegyház, Fő út 75-77) ingatlan vagyonkezelői szerződésének megszüntetése 
 11. A Budapesti úti termálvíz nyomásfokozó telep és a IV. számú termálkút és a hozzátartozó gépészeti műtárgyak vagyonkezelési szerződésének megkötése a Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetével (GAMESZ) 
 12. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása    
 13. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendeletének módosítása 
 14. A Medicopter Alapítvány támogatása 
 15. Meghívásos ingatlanértékesítési pályázat kiírása a megosztási eljárással újonnan kialakítandó 5785/154 hrsz-ú, 10.057 m2 területű  ingatlan értékesítése tárgyában 
 16. Veresegyház 8850 és 8853 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása 
 17. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 18. Veresegyház 0106/1 ingatlan megosztása 
Jegyzőkönyv letöltése  

2016.02.15.
Napirend:
 1. Pásztor Béla polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése  
 2. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásából Vácduka község kilépésnek jóváhagyása  
 3. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 22 hrsz, Újiskola u. 23.)  
 4.  Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1555 hrsz, Huszár u. 11.) 
 5. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1546 hrsz, Hajdi u. 5.)   
 6. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele(Veresegyház 059/28 hrsz)  
 7. Felajánlott ingatlantulajdon megvétele (Veresegyház 059/27 hrsz)  
 8. Felajánlott ingatlantulajdon megvétele(Veresegyház 065/196 hrsz)                                                                          

Jegyzőkönyv letöltése  

2016.01.27.
Napirend:
 1. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása
 2. Veresegyház Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
 3. Veresegyház, Szent-Györgyi Albert u. 2. szám alatti, 8832/103 hrsz.-ú, „társasház” besorolású önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 5 

  darab orvosi rendelőként funkcionáló albetétjének törzsvagyonba vétele

 4. Az ingatlanértékesítés 2016. évi árainak meghatározása
 5. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 61 hrsz., Fő út 123.)
 6. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 242 hrsz. Fő út 122.)
 7. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1428 hrsz., Fő út 3.)
 8. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 628/1 hrsz.,Csokonai u. 16.)
 9. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1482 hrsz. Béke utca 35.)
 10. Alpolgármesterek beszámolója a 2015. évben végzett munkájukról
 11. Bizottsági elnökök beszámolója a bizottság 2015. évben végzett munkájáról
 12. KEOP retrospektív eljárásban való részvétel támogatása
 13. „Tájház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 14. Ingatlanvásárlás (Veresegyház 416/1 hrsz, Andrássy út 12.)
Jegyzőkönyv letöltése  

2016.01.15.
Napirend:
 1. Mézesvölgyi Általános Iskola tornaterem felújítás - részvétel Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítás programjában - önerő biztosítása 
 1. Veresegyház 035/10 hrsz-ú ingatlan közparkká nyilvánítása (Medveotthon környéke)  
 1. Veresegyház külterület 034/1; 039; 041/7; 041/8; 041/9 helyrajzi számú ingatlanok közparkká minősítése, telekegyesítés jóváhagyása, felhatalmazás telekalakítási megállapodás aláírására
 1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve   
 1. A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása (Medveotthon belépődíja)
Jegyzőkönyv letöltése