2014. évi jegyzőkönyvek

2014.02.04.
Napirend:
 1. Döntés a 2014. évi adósságátvállalás ügyében
 2. Az adósságkonszolidációval érintett „Veresegyház 2028. I.” elnevezésű kötvény teljes törlése
 3. Az adósságkonszolidációval érintett „Veresegyház 2028. II.” elnevezésű kötvény teljes törlése
 4. Az adósságkonszolidációval érintett „Veresegyház 2028. III.” elnevezésű kötvény teljes törlése
 5. Veresegyház Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése
 6. Együttműködési megállapodás a reformáció kezdetének 2017. évi 500. évfordulójára rendezendő ünnepségsorozat előkészítésére
Jegyzőkönyv letöltése
2014.02.11.
Napirend:
 1. Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet által meghatározott pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő biztosítása – Óvoda felújítási pályázat
 2. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Fő út 87. (Veresegyház 40 hrsz.) és ingatlanértékesítés Pacsirta utca 17. (Veresegyház 3514/9 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2014.02.20.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása
 2. Saját bevételek 2015-16-17-re vonatkozóan
 3. Az 1/2002. (II. 06.) ÖR. számú az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérbeadásáról szóló rendelet módosítása
 4. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása
 5. A Medveotthon és a Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló
  elfogadása (Kuli Bálint igazgató és Lovas Éva kuratórium elnöke beszámolója)
 6. Veresegyház története 1945-től napjainkig c. könyv megírására vonatkozó szerződés módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2014.03.04.
Napirend:
 1. Területértékesítés új beruházás megvalósításához (Veresegyház 9617/155. hrsz. Gerbera utcai iparterület)
 2. Ingyenes önkormányzati tulajdonba adás kérelméről szóló képviselőtestületi határozatok aktualizálása (Veresegyház, Fő út 160., 0116 0117/2 hrsz-ok PEFÉM)
Jegyzőkönyv letöltése
2014.03.17.
Napirend:
 1. A Meseliget Bölcsőde 2014. évi térítési díjainak meghatározása, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Az Idősek Otthona 2014. évi térítési díjainak meghatározása, a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28) önkormányzati rendelet módosítása
 3. „Virágos, tiszta porta 2014.” mozgalom meghirdetése
 4. Beszámoló a folyó ingatlan értékesítésekről
 5. Erdőkivágási moratórium megkötése és kártérítési megállapodás 14 magánszeméllyel (Vh. külterület 069/17 – 27 hrsz-ek)
 6. Városi térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer fejlesztése
 7. A hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013(VI.19.) Önkormányzati rendelet módosítása
 8. A Meseliget Bölcsőde 2013. évi működéséről szóló beszámoló
 9. A Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2013. évi munkájáról szóló beszámoló
 10. Veresegyház Város Önkormányzata 2014. évre vonatkozó Közbeszerzési tervének elfogadása
 11. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás a Patak utca melletti területen (Veresegyház belterület 2549/6 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2014.03.21.
Napirend:
 1. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő illetve kisegítő dolgozók garantált illetményének kifizetése a Kéz a Kézben Óvodában
 2. Éven belüli áthidaló hitel felvétele
 3. Társasházi bérlakások vásárlása
 4. Medvemenhely melletti (041/9 hrsz) területen kalandpark létesítéséhez hozzájárulás
Jegyzőkönyv letöltése
2014.04.04.
Napirend:
 1. CBA-beruházással összefüggő telekalakítások és csereszerződések Veresegyház 087/15, /17, /18 és /19 hrsz.-ok, volt „TSZ-tanya”)
 2. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás a volt Tsz-tanya területén (Veresegyház külterület 087/10 hrsz.)
 3. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlások Mogyoródi utca 9. (Veresegyház, 3539 és 3540/1 hrsz.-ok)
 4. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Patak utca melletti területen (Veresegyház belterület 2549/6 hrsz.)
 5. Országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos többletkiadások finanszírozása
Jegyzőkönyv letöltése
2014.04.11.
Napirend:
 1. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Fő út 42. (Veresegyház 579 hrsz.)
 2. Ingatlanrész megvásárlása a Sportpálya bővítéséhez (Veresegyház 650 hrsz., természetben: Ráday utca 37.)
 3. Egyebek: Törvényességi kifogás bejelentése
 4. Egyebek:A pedagógiai munkát közvetlenül segítő illetve kisegítő dolgozók garantált illetménye
Jegyzőkönyv letöltése
2014.04.17.
Napirend:
 1. Kamatmentes kölcsön nyújtása a Missziónak
Jegyzőkönyv letöltése
2014.04.23.
Napirend:
 1. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Újiskola utca 15. (Veresegyház 26 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2014.04.28.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2013.(II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása, előirányzat-módosítás 2013. december 31-ei időponttal
 2. A 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása
 3. A 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
 4. A 2013. évi vagyonkezelői tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
 5. Az ÁSZ vizsgálata alapján készített tájékoztatók
 6. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/34 hrsz.)
 7. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Petőfi utca 21. (Veresegyház 734 hrsz.)
 8. Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelme (Veresegyház 221/2 hrsz.)
 9. „Veresegyház, Budapesti út- Könyves Kálmán utcai körforgalom és autóbuszöblök kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 10. „Hosszúlejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel 1,2 milliárd Ft értékben” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 11. „ A református ravatalozó épületbővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 12. A Katonai Hagyományőrző egyesület támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2014.05.13.
Napirend:
 1. Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház, 6265 hrsz.)
 2. Ingatlan művelési ágának megváltoztatása (Veresegyház, 9617/127 hrsz.)
 3. Fizetési számlavezetés megváltoztatása, 600 m Ft keretösszegű likvid-folyószámlahitel felvétel, 100 m Ft keretösszegű likvid hitel felvétel
 4. Városfejlesztési célú (temetőbővítés) ingatlanvásárlás (Veresegyház, 291 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2014.05.19.
Napirend:
 1. 45/2014. (IV.4.) Kt. számú határozat módosítása (CBA beruházás területigényének biztosítása)
 2. A Veresegyházi Városfejlesztési Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
 3. Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása a Veresegyházi Rendőrőrs részére beszerzésre kerülő rendőrségi járőr autó vásárlásához
 4. „Veresi Hagyományok Házának létrehozása” című pályázathoz önrész biztosítása – Norvég Alap
Jegyzőkönyv letöltése
2014.06.06.
Napirend:
 1. Résztörlesztés határidejének módosítási kérelme (2/2014. (I. 21.) sz. Kt.határozat)
 2. TP-Komplex Zrt.-től bérlakás vásárlása
 3. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)
 4. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Pázmány utca 24. (Veresegyház 730 hrsz.)
 5. Belterületbe vonás kérelme (Veresegyház külterület 087/16; 087/10 hrsz.-ok)
 6. Küldetés az Emberérét Közhasznú alapítvány támogatása (Veresegyházi Baptista templom belső parkolójának leburkolása)
 7. A Fabriczius József Általános Iskola bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Jegyzőkönyv letöltése
2014.06.23.
Napirend:
 1. 600 MFt likvid hitel jelzálog biztosítéka
 2. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2014.06.30.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 4/2014.(II.24.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 2. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2014.07.03.
Napirend:
 1. 200 m Ft áthidaló likvid hitel felvétele
 2. Szolidaritási alapból nyújtott támogatás
 3. „Veresegyház – a 15 éves város” című kiadvány értékesítése
Jegyzőkönyv letöltése
2014.07.23.
Napirend:
 1. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/122 hrsz.)
 2. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/123 hrsz.)
 3. Városfejlesztési célú (ifjúsági közösségi centrum) ingatlanvásárlás (Veresegyház 580/1 és 580/2 hrsz. Fő út 40. szám alatt)
 4. Földterületek cseréje magánszemélyek és Önkormányzatunk között (Őrbottyán 0103/48 hrsz. és Veresegyház 078/5 hrsz.)
 5. Fábián Anita kártalanítása visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség miatt
 6. 500.000,- Ft támogatás nyújtása a sárói (Szlovákia) református parókia részére
 7. Társasházi bérlakások vásárlása
 8. Veresegyház Város 2015. évi villamos energia beszerzése - tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 9. „Kertészeti nagyfogyasztó bekapcsolása a veresegyházi termálfűtési rendszerbe”- tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 10. A reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet módosítása
 11. Szolidaritási alapból nyújtandó támogatás Vácrátót Község Önkormányzata részére
 12. „A veresegyházi termál- és gyógyfürdő megvalósításához szükséges tanácsadói szolgáltatás beszerzése”- tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 13. Tájékoztatás az Ivacsi-tó üzemeltető váltásával kapcsolatban történtekről
 14. A veresegyházi Kertész u. villamos energia ellátása – közcélú hálózat létesítése
 15. Önkormányzat intézményeiben dolgozók anyagi juttatása
 16. 500 m Ft áthidaló likvid hitel felvétele
 17. A Veresegyház Városi Sportkörnek nyújtandó 9.492.869- Ft fejlesztési célú támogatás
 18. Iparterületi ingatlan kialakítása, hosszú távú bérleti szerződés és adásvételi szerződéses konstrukcióval (Veresegyház 1103/30
  és /31 hrsz-ek, Mester utca)
 19. A Kálvin téri Református Általános Iskola építésével kapcsolatos megállapodás módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2014.08.12.
Napirend:
 1. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/28 hrsz.)
 2. Felajánlott ingatlanok városfejlesztési célú visszavásárlása (Veresegyház 9386/1 és 9386/2 hrsz. Budapesti út mellett)
 3. Misszió Egészségügyi Központ orvosi ügyelete részére gépjármű vásárlás
 4. Waldorf Általános Iskola részére mobil-konténer finanszírozás
 5. A Misszió Egészségügyi Központnak nyújtott 10 MFt államháztartáson belüli visszatérítendő támogatás törlesztési időpontjának módosítása
 6. A veresegyházi termál- és gyógyfürdő beruházás lebonyolítása
Jegyzőkönyv letöltése
2014.08.28.
Napirend:
 1. Támogatás nyújtása a Veresegyházi Triatlon Sport Utánpótlásért Alapítvány részére
 2. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás Fő út 130. (Veresegyház 208/1 hrsz.)
 3. 150 millió forint likvid hitel felvétele Travill Invest Zrt.-től
 4. Társasházi bérlakások vásárlása
 5. Átmeneti támogatás nyújtása a Misszió Egészségügyi Központ részére
Jegyzőkönyv letöltése
2014.09.10.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 4/2014. (II. 24.) számú költségvetési rendeletének módosítása A 2014. évi költségvetés félévi teljesítési adatainak tájékoztatója
 2. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének módosítása
 3. 600 MFt folyószámla hitel jelzálog bejegyzési kérelem kiegészítése
 4. A Pénzügyi Bizottság beszámolója
 5. A Szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2014.09.18.
Napirend:
 1. Társasházi bérlakások vásárlása
 2. „Veresegyház, IV. sz. termálkút kutatófúrás lemélyítése kiegészítő építési beruházás ” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 3. „Az EGYMI iskola építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 4. Támogatás a KINCS Alapítvány számára
 5. Támogatás a Támaszpont Mentálhigiénés Oktatási és Prevenciós Kiemelten Közhasznú Alapítvány számára
 6. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/28 hrsz.)
 7. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 014/26 hrsz.)
 8. Városfejlesztési célú (temetőbővítés) ingatlanvásárlás (Veresegyház 332, 333, 334 hrsz-ek)
 9. Beszámoló a 2014. év eltelt időszakának ingatlanforgalmazási tapasztalatairól
 10. „Legendák Szent Lászlóról” című kiadvány értékesítése
 11. „Eleink derűje” című kiadvány értékesítése
 12. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. 8XI.7) önkormányzati rendelet módosítása
 13. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás éves beszámolója
 14. A szennyvízközmű vagyon vagyonkezelésbe adása, a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás vagyonkezelési szerződése Társulási megállapodás és SZMSZ módosítása
 15. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj programhoz 2015. évre
Jegyzőkönyv letöltése
2014.09.30.
Napirend:
 1. A MISSZIÓ-HEALTH Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. végelszámoló megválasztása és végelszámolás megindítása
 2. Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
 3. Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2011., 2012. és 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
 4. A Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. végelszámoló megválasztása és végelszámolás megindítása
 5. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos többletkiadások finanszírozása
 6. Helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos többletkiadások finanszírozása
Jegyzőkönyv letöltése
2014.10.28.
Napirend:
 1. K&H Folyószámla-hitelkeret 900 millió Ft-tal történő megemelése
 2. Az új katolikus templom megépítéséhez szükséges terület kialakítása és megállapodás az ingatlanrészekről
Jegyzőkönyv letöltése