2015. évi jegyzőkönyvek

2015.01.09.
Napirend:
 1. Likvid kölcsön felvétele
Jegyzőkönyv letöltése
2015.01.14.
Napirend:
 1. Társasházi bérlakások vásárlása
 2. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1574 hrsz. Mogyoródi utca 6.)
 3. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
Jegyzőkönyv letöltése
2015.01.23.
Napirend:
 1. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (parkoló terület biztosítása) (Veresegyház 784/12 hrsz.)
 2. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 065/14 hrsz.)
 3. Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház 5936 hrsz.)
 4. Városfejlesztési célú területvásárlás (Veresegyház 28 hrsz. Újiskola utca 13.)
 5. Képviselő-testületének 2015. évi módosított munkaterve
 6. „A Veresi Krónika önkormányzati újság 2015. évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási munkáinak megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.01.26.
Napirend:
 1. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)
 2. „A Veresi Krónika önkormányzati újság 2015. évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási munkáinak megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.02.16.
Napirend:
 1. A gépjárműadó I. félévi befizetési határidejének módosításáról szóló rendelet megalkotása
 2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 8. számú függelékének módosítása
 3. Veres 1 Színház 2015. évi támogatása
 4. A veresegyházi termál- és gyógyfürdő beruházáshoz kapcsolódó tervezési és tanácsadási szerződés megvalósításának finanszírozása
 5. Iparterületi ingatlan kialakítása és értékesítése, adásvételi előszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 1103/35 és /36 hrsz-ek, Hajó utca)
 6. Medveotthon intézmény alapítása
 7. Veresegyház Város Településrendezési-eszközök módosítása – Döntés meghozatala a Településrendezési-eszközök felülvizsgálatának megindításáról
 8. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz)
 9. Ingatlan adásvételi szerződések megkötése a Gödöllő COOP Zrt-vel (Veresegyház 5910 és 9384/2 hrsz)
 10. A Veresegyházi Medveotthon és a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2014. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
 11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
 12. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása
 13. A 122/2013. (VIII.13.) Kt. határozat módosítása (Veresegyház 095 hrsz-ú ingatlan területrendezése)
 14. Pásztor Béla polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
Jegyzőkönyv letöltése
2015.03.04.
Napirend:
 1. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Veresegyház város részvétele a 2015-2017. gázévre vonatkozó csoportos önkormányzati földgázenergia közbeszerzési eljárásban
 3. Új iparterületi ingatlan kialakítása és értékesítése (Veresegyház 1103/53 hrsz, Hajó utca)
 4. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 052/4 hrsz)
Jegyzőkönyv letöltése
2015.03.11.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.03.12.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.06.08.
Napirend:
 1. Beszámoló Veresegyház város közbiztonsági helyzetéről
 2. Határozott idejű (5 év) ingyenes helyiséghasználati szerződés megkötése a Hangvár Alapítvánnyal (Veresegyház 5785/12 hrsz)
 3. Fabriczius iskola bővítése 3. ütemének (tornaterem, főzőkonyha és ebédlő) tervezési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 4. „Tájház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 5. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Kis Sándorné)
 6. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Deák János)
 7. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Nell István, Tóth Csilla)
 8. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/16 hrsz, Deák János)
 9. „IV. számú termálkút gépészeti technológia kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 10. „Termálvezeték építés kivitelezése a Kisrét utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 11. Veresegyház, Széchenyi téri óvoda felújítása - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti pályázati kiírás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra – önerő biztosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.06.15.
Napirend:
 1. Veresegyház város 2014. évi költségvetési beszámolója
 2. Az önkormányzat 5 éves gazdasági programja
 3. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata
 4. Kéz a Kézben Óvoda alapító okiratának módosítása
 5. Oktatási intézmények működtetésének tapasztalatai, teendők a 2015/16. tanév kezdésével kapcsolatban
 6. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtása – Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. tőkeemelése céljából
 7. Beszámoló a 2015. év eltelt időszakának ingatlanforgalmi tapasztalatairól
 8. Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.06.25.
Napirend:
 1. Részvétel a Pest Megye Közgyűlése által alapított Pest Megye Építészeti Nívódíja 2015. évi pályázatán
 2. Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány támogatása
 3. Közterület-felügyelői létszám bővítése
 4. A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.06.30.
Napirend:
 1. A Váci Mihály Művelődési Ház fejlesztése - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerint Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – önerő biztosítása
 2. Az 1/2002. (II.6.) ÖR, önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.07.09.
Napirend:
 1. A napirendi pont tárgya: 300 millió Ft likvid kölcsön felvétele
 2. Ingatlanvásárlás (Erdőkertes, 3908. hrsz. 2113 Erdőkertes, Lomb u. 21.)
 3. Határozott idejű területhasználati szerződés meghosszabbítása (Veresegyház, 060. hrsz., TELENOR PE-0163/II. tornyos állomás)
 4. A VVTV légi felvétel készítésére alkalmas kameraegység (drón) megvételének támogatása
 5. Rocking’ Board TSE Mirage csoport VB szereplésének támogatása
 6. A Veresegyházi Waldorf Általános Iskola konténer-épület bővítésének támogatása
 7. A Kárpátaljai Csongor község támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.07.28.
Napirend:
 1. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. EGYMI iskola saját erő előirányzat átcsoportosítás
 3. Társasházi bérlakások vásárlása
 4. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás éves beszámolója
 5. Felajánlott ingatlantulajdon megvétele (Veresegyház 065/197 hrsz)
 6. Tájékoztató a Buda-Cash Brókerház megszűnése következtében károsult önkormányzatok megsegítésére hozott 31/2015.(III.9.) Kt. határozat okafogyottá válásáról
Jegyzőkönyv letöltése
2015.08.03.
Napirend:
 1. Ingatlanértékesítés (Erdőkertes 3908 hrsz. 2113 Erdőkertes, Lomb utca 21.)
Jegyzőkönyv letöltése
2015.08.14.
Napirend:
 1. Veresegyház külterület 0180 hrsz, Veresegyház külterület 0183/4 hrsz és Veresegyház külterület 0181 hrsz (Erdőkertes tulajdonában lévő korábbi volt szemétlerakó telep) telekhatár-rendezése
 2. Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány Alapító okiratának módosítása
 3. Patak utca csapadékvíz elvezés építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 4. Veresegyház város 2016-2017. évi villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 5. Együttműködési megállapodás a Szó-fogadó Iskola építése tárgyában
Jegyzőkönyv letöltése
2015.09.07.
Napirend:
 1. A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2005.(X.19.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Erdőkertes – Szada – Veresegyház szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása
 3. Halgazdálkodási jog bérbeadására pályázat kiírása a veresegyházi Ivacsi-tó esetében
 4. „Előre csak előre, lássuk mi lesz belőle” ünnepi táncház megrendezésének önkormányzati támogatása
 5. 100M Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele
Jegyzőkönyv letöltése
2015.09.22.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat költségvetésről szóló 3/2014.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatairól
 2. Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. "v.a." végelszámolási zárómérlegének elfogadása
 3. Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolási zárómérlegének elfogadása
 4. Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
 5. Együttműködési megállapodás megkötése a tervezett múzeum tervpályázatának lebonyolítására
 6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj programhoz a 2016. évre
 7. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása
 8. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz)
 9. Beszámoló a 2015. év eltelt időszakának ingatlanforgalmi tapasztalatairól
 10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 11. Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház, Forrás utcai ingatlanok
 12. Ingatlanvásárlás a Gödöllő Coop Zrt-től, valamint a 19/2015.(II.17.)kt határozat hatályon kívül helyezése (Veresegyház 9384/2hrsz)
Jegyzőkönyv letöltése
2015.09.30.
Napirend:
 1. Ingatlan vásárlások Nagy István
Jegyzőkönyv letöltése
2015.10.14.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Veresegyházi Gyógy- és Termálfürdő megvalósítása és üzemeltetése
 4. Veresegyházi Gyógy- és termálfürdő beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatási közbeszerzési eljárások megindításához hozzájárulás
 5. Ingatlan belterületbe vonása (Veresegyház, 0106/5hrsz)
 6. Veres 1 Színház működésével kapcsolatos bérleti szerződés
 7. Mézesvölgyi sportcsarnok építészeti engedélyes terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
 8. A Veresi Krónika önkormányzati újság 2016-2017.évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási munkáinak megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 9. A római katolikus plébánia épület bővítése, felújítása és korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 10. Lévai úti óvoda bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 11. A Széchenyi téri Óvoda bővítése 3 foglalkoztatóval tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 12. Az új római katolikus templom eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Jegyzőkönyv letöltése