2011. évi jegyzőkönyvek

2011.01.03.
Napirend:
 1. Pályázati fe lhívás az 5785/130 és az 5785/132 hrs z-ú ingatlan együttes értékesítésére
Jegyzőkönyv letöltése
2011.01.17.
Napirend:
 1. Beszámoló az okmányiroda munkájáról
 2. A Kálvin téri Református Általános Iskola I. ütem építésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
 3. A térítési díjakról szóló 4/2003.(II.26.) ÖR sz. rendeletünk módosítása
 4. Fábián József Veresegyház, Dézs a u. 9. s z. alatti lakos házszámmal kapcsolatos beadványa
 5. Folyamatban lévő önkormányzati peres ügyünk
 6. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2011. évi munkaterve
 7. SZMSZ módosítás I. : az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ügyrendje
Jegyzőkönyv letöltése
2011.01.27.
Napirend:
 1. Hitel felvéte le az MKB Bankt Zrt.-től történő ingatlanok visszavásárlására, valamint a folyó fizetési kötelezettségek teljes ítésére.
 2. A Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-től kapott kölcsön visszafizetése; a Misszió- Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft.-től kölcsön felvétele.
 3. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2011.02.01.
Napirend:
 1. Pályázat kiírása a 8520 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére
 2. Pályázat kiírása a 981/57 hrsz-ú ingatlanból megosztáss alkialakítandó új, 15.000 m2-es ingatlan értékesítésére
 3. Opciós szerződés aláírása, valamint visszavásárlási kötelezettségvállalása az 5785/130 és az 5785/132 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatban
 4. Tájékoztatás folyamatban lévő peres ügy lezárásáról
 5. Egyedi eltérési engedély adása a Veres-Metal Kft. részére (2011.február 8-i ülés előterjesztése)
 6. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2011. évi munkaterve
Jegyzőkönyv letöltése
2011.02.07.
Napirend:
 1. Eltérési engedély adása a Veres Metal Kft. veresegyházi fémhulladék gyűjtő és előkezelő telepének
 2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása
 3. Kisajátítást megelőző ingatlan adás vételi szerződés kiegészítése a Gödöllő COOP Zrt-vel (1488. hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2011.02.09.
Napirend:
 1. Jegyzői jelöltek meghallgatása
Jegyzőkönyv letöltése
2011.02.10.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata II.
 2. Veresegyház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata II. – a képviselő-testület elé beterjesztendő módosítás
Jegyzőkönyv letöltése
2011.02.14.
Napirend:
 1. A 15/2003. (XII. 23.) ÖR. sz. rendelet módosítása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
 2. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 6/2001. (V.08.) ÖR. sz. rendelet módosítása
 3. Tájékoztatás a 153/2009. (IX. 17.) kt. sz. határozat nem teljesüléséről
 4. Kissebségi önkormányzatokkal köte ndő együttműködési megállapodás
Jegyzőkönyv letöltése
2011.02.23.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata I.
 2. Veresegyház Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata I.
Jegyzőkönyv letöltése
2011.03.22.
Napirend:
 1. A Medveotthon területén kilátó- emelő szerkezet és ugráló vár üzemeltetésére bérleti szerződés kötése
 2. Háziorvosi  és gyermek háziorvosi körzetek kialakítása; rendelet módosítás
 3. A piac- vásár és búcsútartásról szóló önkormányzati rendeletünk módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2011.04.18.
Napirend:
 1. Belső ellenőrzés 2010. évről szóló beszámolójának elfogadása
 2. Temetési  segély összegének módosítása a szociális ellátásokról szóló rendeletünkben
 3. Megbízási szerződés módosítása ,, A Kistérség” c. lap kiadására és terjesztésére
 4. Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezése (zárt ülés)
Jegyzőkönyv letöltése
2011.06.01.
Napirend:
 1. Beszámoló a piac működéséről — további tervek, a piacrendelet módosítása
 2. Az Átrium Galéria Társasház SZMSZ -ének és Alapító Okirat módosításának jóváhagyása
Jegyzőkönyv letöltése
2011.06.20.
Napirend:
 1. 108/2007. (XI.6.) Kt. sz. határozat aktualizálása (ingatlanrész térítés mentes átadása a Református Egyháznak)
 2. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módos ítása
 3. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata
 4. Városőri feladatok ellátása Veresegyházon
 5. Helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletünk módosítása
 6. Döntés a GAMESZ intézményvezetői pályázat kiírásáról valamint Nagy József Attila igazgatói megbízásának meghosszabbításáról
 7. Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2011. évi első féléves munkájáról
Jegyzőkönyv letöltése
2011.10.05.
Napirend:
 1. Tájékoztatás együttműködési megállapodás és ingyenes használati s zerződések megkötéséről a Kistérségi Igazgatási és Szolgáltató Központban
 2. Haszonbérleti szerződés módosítása a katonai Hagyományőrző Egyesülettel
 3. A misszió-Health Egészségügyi Rendsze rfejlesztő Kft Ügyvezetőjének kijelölése
Jegyzőkönyv letöltése
2011.12.19.
Napirend:
 1. Beszámoló a 2011. év eltelt időszakának ingatlanértékesítési fejle ményeiről
 2. Önkormányzati tulajdonú ipari ingatlan értékesítése a Hajó utcában (1103/47 hrsz.)
 3. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása
 4. Lejárt idejű határozatok teljesítése
 5. Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2012. évre
 6. Alpolgármesterek és bizottsági elnökök beszámolója a 2011. évi munkájukról
 7. Beszámoló a két ülés közt történt eseményekről
Jegyzőkönyv letöltése