2015. évi jegyzőkönyvek

2015.01.09.
Napirend:
 1. Likvid kölcsön felvétele
Jegyzőkönyv letöltése
2015.01.14.
Napirend:
 1. Társasházi bérlakások vásárlása
 2. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1574 hrsz. Mogyoródi utca 6.)
 3. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
Jegyzőkönyv letöltése
2015.01.23.
Napirend:
 1. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (parkoló terület biztosítása) (Veresegyház 784/12 hrsz.)
 2. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 065/14 hrsz.)
 3. Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház 5936 hrsz.)
 4. Városfejlesztési célú területvásárlás (Veresegyház 28 hrsz. Újiskola utca 13.)
 5. Képviselő-testületének 2015. évi módosított munkaterve
 6. „A Veresi Krónika önkormányzati újság 2015. évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási munkáinak megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.01.26.
Napirend:
 1. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)
 2. „A Veresi Krónika önkormányzati újság 2015. évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási munkáinak megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.02.16.
Napirend:
 1. A gépjárműadó I. félévi befizetési határidejének módosításáról szóló rendelet megalkotása
 2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 8. számú függelékének módosítása
 3. Veres 1 Színház 2015. évi támogatása
 4. A veresegyházi termál- és gyógyfürdő beruházáshoz kapcsolódó tervezési és tanácsadási szerződés megvalósításának finanszírozása
 5. Iparterületi ingatlan kialakítása és értékesítése, adásvételi előszerződéses konstrukcióval (Veresegyház 1103/35 és /36 hrsz-ek, Hajó utca)
 6. Medveotthon intézmény alapítása
 7. Veresegyház Város Településrendezési-eszközök módosítása – Döntés meghozatala a Településrendezési-eszközök felülvizsgálatának megindításáról
 8. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz)
 9. Ingatlan adásvételi szerződések megkötése a Gödöllő COOP Zrt-vel (Veresegyház 5910 és 9384/2 hrsz)
 10. A Veresegyházi Medveotthon és a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2014. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
 11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
 12. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása
 13. A 122/2013. (VIII.13.) Kt. határozat módosítása (Veresegyház 095 hrsz-ú ingatlan területrendezése)
 14. Pásztor Béla polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
Jegyzőkönyv letöltése
2015.03.04.
Napirend:
 1. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Veresegyház város részvétele a 2015-2017. gázévre vonatkozó csoportos önkormányzati földgázenergia közbeszerzési eljárásban
 3. Új iparterületi ingatlan kialakítása és értékesítése (Veresegyház 1103/53 hrsz, Hajó utca)
 4. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 052/4 hrsz)
Jegyzőkönyv letöltése
2015.03.11.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.03.16.
Napirend:
 1. Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolója
 2. A Meseliget Bölcsőde 2014. évi működéséről szóló beszámoló
 3. A Meseliget Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának aktualizálása
 4. Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány Alapító okiratának módosítása
 5. Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány Alapító okiratának módosítása
 6. A szennyvízközmű vagyon vagyonkezelésbe adása, a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2014. év október hónap 7. napján a Társulás tagjaival kötött vagyonkezelési szerződésének kiegészítése
 7. Éves fenntarthatósági intézkedési terv elfogadása és beszámoló a környezetvédelem 2014. évi eredményeiről, helyzetéről
 8. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
 9. Veresegyház Város Önkormányzata és a Veresegyházi Elnöki Hivatal 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
 10. A belső ellenőrzés 2015. évi munkatervének elfogadása
 11. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírása
 12. Veresegyházi Medveotthon intézményvezetői pályázat kiírása
 13. Pályázati önerő biztosítása a Széchényi téri óvoda bővítéséhez
 14. Meghívásos ingatlanértékesítési pályázat kiírása (Veresegyház 9543 hrsz)
 15. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz)
 16. Szolidaritási alapból 2014-ben nyújtott támogatások elszámolása
 17. Beszámoló a Veres 1 Színház részére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról
 18. Beszámoló a 2015. év eltelt időszakának ingatlanforgalmi tapasztalatairól
 19. A „Virágos, tiszta porta 2015.” mozgalom meghirdetése
 20. Útközmű hozzájárulás megfizetése elleni fellebbezések (zárt ülés)
Jegyzőkönyv letöltése
2015.03.26.
Napirend:
 1. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2015. évi térítési díjainak meghatározása – A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2014. évi működéséről szóló beszámoló
 3. Meseliget Bölcsőde térítési és gondozási díjainak felülvizsgálata
 4. Új iparterületi ingatlan kialakítása és értékesítése (Vház 1101/23 hrsz., Sport u.)
 5. KEOP-2012-5.5.0/A - Veresegyház közvilágítási rendszerének energiahatékony korszerűsítése című pályázat hiánypótlásának támogatása, a szükséges saját forrás biztosítása
 6. A ”Virágos, tiszta porta 2015” mozgalom meghirdetése
Jegyzőkönyv letöltése
2015.04.09.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 3/2015.(III.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 2. Társasházi bérlakások megvásárlása
 3. Halgazdálkodási jog bérbeadására pályázat kiírása a veresegyházi Öreg-tó és Pamut-tó esetében
 4. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 065/8 hrsz)
 5. Veres 1 Színház működésével kapcsolatos bérleti szerződés
Jegyzőkönyv letöltése
2015.04.14.
Napirend:
 1. Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Vh.9543 hrsz.)
 2. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona konyhafejlesztés - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont által meghatározott pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő biztosítása
 3. Veresegyházi, új Római Katolikus templom liturgikus tárgyakkal, illetve műalkotásokkal való berendezése
Jegyzőkönyv letöltése
2015.04.20.
Napirend:
 1. Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2014. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
 2. Háziorvosi ügyelet működtetésének támogatása
 3. Határozathozatal a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi8 CXCVI. tv., valamint a 2011. évi CLXXXIV. tv. (Mötv.) vonatkozó rendelkezései alapján az állami és az önkormányzati tulajdonban lévő, ún. vegyes rendszerek részét képező víziközmű vagyonnak a DMRV Zrt. megkeresésére
 4. Veresegyház város gyermeknapi rendezvényének támogatása
 5. Medicopter Alapítvány támogatása
 6. Határrendezés és területértékesítés a Veresegyház 3678/21 hrsz-ú kivett út megnevezésű közterületből (Patak köz)
 7. Földterületek cseréje magánszemélyek és önkormányzatunk között (Veresegyház 043/7 és 099/19 hrsz)
 8. Felajánlott földterületek megvétele (Csomádi meggyes)
 9. Az Állami Számvevőszék utóellenőrzésének megállapításai és azokra tett intézkedések
 10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése
2015.04.30.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 3/2015.(III.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 2. Társasházi bérlakások vásárlása
 3. Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosítására
 4. Testvérvárosi kapcsolat létrehozása a kínai Xianning városával
 5. Földterületek cseréje magánszemélyek és Önkormányzatunk között (Veresegyház 043/7 hrsz és 099/19 hrsz ügyében hozott Kt. határozat kiegészítése)
 6. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1631 hrsz, Nap u. 12.)
 7. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1570 hrsz, Kálvin u. 1.)
 8. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlások (Veresegyház 298/1 és 298/2 hrsz-ek)
Jegyzőkönyv letöltése
2015.05.11.
Napirend:
 1. Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. „végelszámolás alatt” tevékenységet lezáró 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
 2. Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. Végelszámolás Alatt Végelszámolási nyitómérlegének és Korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadása
 3. Időközi önkormányzati képviselő választásával kapcsolatos többletkiadások finanszírozása
 4. Határozathozatal a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 2014. december hónap 18. napján kelt és 2015. február hónap 17. napján kiegészített „Megállapodás” hatályon kívül helyezése és a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megbízási szerződés jóváhagyása
 5. Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft.”végelszámolás alatt” 2014. évi, tevékenységet lezáró Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
 6. Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Végelszámolás Alatt Végelszámolási nyitómérlegének és Korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadása
 7. Misszió Egészségügyi Központ részére kardiológiai ultrahang készülék vásárlása
 8. 8.) Kiírt halgazdálkodási jogok bérbeadásáról szóló pályázatok eredményhirdetése (Veresegyház Pamut tó és Öreg tó)
Jegyzőkönyv letöltése
2015.05.28.
Napirend:
 1. 185/2014. (IX.30.) Kt. számú határozat módosítása (Veresegyház 632/hrsz-ú ingatlan megvásárlása)
 2. Veresegyház Város Önkormányzatának 4/2014. (II. 24.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 3. Halgazdálkodási jogok 15 évre szóló bérbeadásáról szóló szerződések jóváhagyása (Veresegyház Pamut tó és Öreg tó)
 4. Veresegyház Város Helyi építési szabályzatáról 30/2013. (XI.11.) rendelet módosítása
 5. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 459/2 hrsz. Ráday utca 10.)
 6. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2014 évi beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének elfogadása
 7. Döntés a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-nek a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről és az ehhez szükséges alapítóokirat-módosításról, valamint a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
 8. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/116hrsz.)
 9. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/198hrsz.)
 10. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/199hrsz.)
 11. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/71hrsz.)
 12. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/43hrsz.)
 13. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/76hrsz.)
 14. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/143hrsz.)
 15. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/72hrsz.)
 16. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/121hrsz.)
 17. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 065/190hrsz.)
 18. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 19. Veresegyház, Csonkási Óvoda teherlift kialakítás Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti pályázati lehetőségen való indulás támogatása, az önerő biztosítása
 20. Nyári szabadidős programok támogatása
 21. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Jegyzőkönyv letöltése
2015.06.08.
Napirend:
 1. Beszámoló Veresegyház város közbiztonsági helyzetéről
 2. Határozott idejű (5 év) ingyenes helyiséghasználati szerződés megkötése a Hangvár Alapítvánnyal (Veresegyház 5785/12 hrsz)
 3. Fabriczius iskola bővítése 3. ütemének (tornaterem, főzőkonyha és ebédlő) tervezési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 4. „Tájház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 5. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Kis Sándorné)
 6. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Deák János)
 7. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/1 hrsz, Nell István, Tóth Csilla)
 8. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 043/16 hrsz, Deák János)
 9. „IV. számú termálkút gépészeti technológia kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 10. „Termálvezeték építés kivitelezése a Kisrét utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 11. Veresegyház, Széchenyi téri óvoda felújítása - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti pályázati kiírás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra – önerő biztosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.06.15.
Napirend:
 1. Veresegyház város 2014. évi költségvetési beszámolója
 2. Az önkormányzat 5 éves gazdasági programja
 3. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata
 4. Kéz a Kézben Óvoda alapító okiratának módosítása
 5. Oktatási intézmények működtetésének tapasztalatai, teendők a 2015/16. tanév kezdésével kapcsolatban
 6. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtása – Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. tőkeemelése céljából
 7. Beszámoló a 2015. év eltelt időszakának ingatlanforgalmi tapasztalatairól
 8. Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.06.25.
Napirend:
 1. Részvétel a Pest Megye Közgyűlése által alapított Pest Megye Építészeti Nívódíja 2015. évi pályázatán
 2. Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány támogatása
 3. Közterület-felügyelői létszám bővítése
 4. A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.06.30.
Napirend:
 1. A Váci Mihály Művelődési Ház fejlesztése - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerint Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – önerő biztosítása
 2. Az 1/2002. (II.6.) ÖR, önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.07.09.
Napirend:
 1. A napirendi pont tárgya: 300 millió Ft likvid kölcsön felvétele
 2. Ingatlanvásárlás (Erdőkertes, 3908. hrsz. 2113 Erdőkertes, Lomb u. 21.)
 3. Határozott idejű területhasználati szerződés meghosszabbítása (Veresegyház, 060. hrsz., TELENOR PE-0163/II. tornyos állomás)
 4. A VVTV légi felvétel készítésére alkalmas kameraegység (drón) megvételének támogatása
 5. Rocking’ Board TSE Mirage csoport VB szereplésének támogatása
 6. A Veresegyházi Waldorf Általános Iskola konténer-épület bővítésének támogatása
 7. A Kárpátaljai Csongor község támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2015.07.20.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 6/2007.(V.23.) önkormányzati rendelet módosítása A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 27/2013.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. „Közvilágítás korszerűsítése Veresegyházon, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0241 számú pályázat” megvalósítása, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
 4. „Közvilágítás korszerűsítése Veresegyházon a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0241 pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 5. Felterjesztés Pest Megye Környezetvédelmi Díjra
 6. A 170/2015.(VII.3.) Kt. határozat módosítása
 7. A 172/2015.(VII.3.) Kt. határozat módosítása
 8. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 065/4hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2015.07.28.
Napirend:
 1. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. EGYMI iskola saját erő előirányzat átcsoportosítás
 3. Társasházi bérlakások vásárlása
 4. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás éves beszámolója
 5. Felajánlott ingatlantulajdon megvétele (Veresegyház 065/197 hrsz)
 6. Tájékoztató a Buda-Cash Brókerház megszűnése következtében károsult önkormányzatok megsegítésére hozott 31/2015.(III.9.) Kt. határozat okafogyottá válásáról
Jegyzőkönyv letöltése
2015.08.03.
Napirend:
 1. Ingatlanértékesítés (Erdőkertes 3908 hrsz. 2113 Erdőkertes, Lomb utca 21.)
Jegyzőkönyv letöltése
2015.08.14.
Napirend:
 1. Veresegyház külterület 0180 hrsz, Veresegyház külterület 0183/4 hrsz és Veresegyház külterület 0181 hrsz (Erdőkertes tulajdonában lévő korábbi volt szemétlerakó telep) telekhatár-rendezése
 2. Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány Alapító okiratának módosítása
 3. Patak utca csapadékvíz elvezés építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 4. Veresegyház város 2016-2017. évi villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 5. Együttműködési megállapodás a Szó-fogadó Iskola építése tárgyában
Jegyzőkönyv letöltése
2015.09.07.
Napirend:
 1. A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2005.(X.19.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Erdőkertes – Szada – Veresegyház szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása
 3. Halgazdálkodási jog bérbeadására pályázat kiírása a veresegyházi Ivacsi-tó esetében
 4. „Előre csak előre, lássuk mi lesz belőle” ünnepi táncház megrendezésének önkormányzati támogatása
 5. 100M Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele
Jegyzőkönyv letöltése
2015.09.22.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat költségvetésről szóló 3/2014.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatairól
 2. Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. "v.a." végelszámolási zárómérlegének elfogadása
 3. Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolási zárómérlegének elfogadása
 4. Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
 5. Együttműködési megállapodás megkötése a tervezett múzeum tervpályázatának lebonyolítására
 6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj programhoz a 2016. évre
 7. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása
 8. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz)
 9. Beszámoló a 2015. év eltelt időszakának ingatlanforgalmi tapasztalatairól
 10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 11. Belterületté átminősítés kérelme (Veresegyház, Forrás utcai ingatlanok
 12. Ingatlanvásárlás a Gödöllő Coop Zrt-től, valamint a 19/2015.(II.17.)kt határozat hatályon kívül helyezése (Veresegyház 9384/2hrsz)
Jegyzőkönyv letöltése
2015.09.30.
Napirend:
 1. Ingatlan vásárlások Nagy István
Jegyzőkönyv letöltése
2015.10.08.
Napirend:
 1. Áthidaló kölcsön nyújtása Váckisújfalu Község Önkormányzata részére
Jegyzőkönyv letöltése
2015.10.14.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Veresegyházi Gyógy- és Termálfürdő megvalósítása és üzemeltetése
 4. Veresegyházi Gyógy- és termálfürdő beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatási közbeszerzési eljárások megindításához hozzájárulás
 5. Ingatlan belterületbe vonása (Veresegyház, 0106/5hrsz)
 6. Veres 1 Színház működésével kapcsolatos bérleti szerződés
 7. Mézesvölgyi sportcsarnok építészeti engedélyes terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
 8. A Veresi Krónika önkormányzati újság 2016-2017.évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási munkáinak megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 9. A római katolikus plébánia épület bővítése, felújítása és korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 10. Lévai úti óvoda bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 11. A Széchenyi téri Óvoda bővítése 3 foglalkoztatóval tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 12. Az új római katolikus templom eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Jegyzőkönyv letöltése