2018. évi jegyzőkönyvek

2018.12.19.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2018. (11.20.) számú költségvetési rendeletének módosítása Tájékoztató a költségvetés 2018. 09. 30-ai teljesítési adatairól
 2. A piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. A közterületek használatáról szóló 27/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Javaslat Veresegyház Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) elfogadására
 5. Épületkiemelésről és haszonélvezeti jog alapításáról szóló megállapodás elfogadása a Veresegyház belterület 40/1, 40/1/A és 40/1/B helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Veresegyház Város Önkormányzata és a Római Katolikus Egyházközség között
 6. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/132/A/27 hrsz., Kertész utca 2. tetőtér 27.)
 7. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/150/A/2 hrsz., Bölcsőde utca 5. fszt. 2. )
 8. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/A/8 hrsz., Szent István tér 2. A Ih. I. em. 8.)
 9. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/B/l hrsz., Szent István tér 2. B Ih. fszt. 1. )
 10. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/B/3 hrsz., Szent István tér 2. B Ih. fszt. 3. )
 11. Ingatlan cserészérzó'dés megkötése (Veresegyház 205 hrsz. és Veresegyház 5785/144/A/ll hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2018.12.12.
Napirend:
 1. A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 2. 600 MFt folyószámlahitel igénybevétele, valamint 1.500 MFt keretösszegű folyószámlához kapcsolódó rulirozó kölcsönszerződés megkötése
 3. Veresegyház, „Erkel Ferenc utca járdaépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Jegyzőkönyv letöltése
2018.12.11.
Napirend:
 1. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 2. 2019. évi belső ellenőrzési terv
 3. Veresegyházi Katolikus Gimnázium Konzorciumi Szerződés 4. számú módosítása
 4. Álomhegyi tározó építési pályázatának támogatása
 5. „Veresegyház, Ráday utca járdaépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 6. Hűtőkonténerek beszerzése tárgyában hozott 192/2018. (VIII.16.) számú Kt. határozat visszavonása
 7. Iparterületi ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/64 hrsz., Rönk utca)
 8. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/141/A/5 hrsz., Kertész utca 5. fszt. 5.)
 9. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/145/A/5 hrsz., Kertész utca 11. fszt. 5.)
 10. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/152/A/9 hrsz., Bölcsőde utca 1. I. em. 9.)
 11. Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások lejárati határidejének módosítása
 12. Veresegyházon, Erkel Ferenc utcában járda építése a Budapesti utcától a Tinódi L. Sebestyén utcáig, haladási irány szerinti jobb oldalon
 13. A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/2005.(X.19.) ÖR. rendelet módosítása, javaslattétel az „Év sportolója” és az „Év edzője” díjak alapítására
 14. „Veresegyház Ligetek városrész csapadékvízcsatornázása” tárgyú közbeszerzés kivitelező kiválasztása (zárt ülésen)
Jegyzőkönyv letöltése
2018.11.30.
Napirend:
 1. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002. (11.06.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. AZ ESÉLY - HÁZ kialakításához, igénybevételéhez, működtetéséhez kapcsolódó döntések és dokumentumok elfogadása
 5. Veresegyház Város Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására vonatkozó államigazgatási és partnerségi egyeztetés eredményének jóváhagyása
 6. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása (Veresegyház, 691 hrsz. Veresegyház, Ráday utca 36/a)
 7. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/151/A/l hrsz., Bölcsőde u. 3. fszt. 1.)
 8. Veresi Krónika című önkormányzati havilap 2019. évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási munkáinak megrendelése
Jegyzőkönyv letöltése
2018.11.26.
Napirend:
 1. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/143/A/4 hrsz., Kertész utca 7. fszt. 4.)
 2. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/144/A/6 hrsz., Kertész utca 9.1. em. 6.)
 3. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/150/A/l hrsz., Bölcsőde u. 5. fszt. 1.)
 4. Veresegyház, Szabadság utcai járda építése
 5. Döntés a támogatásban nem részesített pályázatok további sorsáról
 6. Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Veresegyház 1103/37 hrsz-ú ipari ingatlan, Rönk utca)
Jegyzőkönyv letöltése
2018.11.12.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2018. (11.20.) számú költségvetési rendeletének módosítása, Tájékoztató a költségvetés 2018. 06. 30-ai teljesítési adatairól
 2. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 3. Iparterületi ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/65 hrsz. Rönk utca)
 4. Iparterületi ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/66 hrsz. Rönk utca)
 5. Iparterületi ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/67 hrsz. Rönk utca)
 6. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/139/A/8 hrsz., Kertész utca 1.1. em. 8.)
 7. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/139/A/ll hrsz., Kertész utca 1. tetőtér 11.)
 8. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/140/A/13 hrsz., Kertész utca 3. tetőtér 13.)
 9. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/143/A/8 hrsz., Kertész utca 7.1. em. 8.)
 10. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/146/A/8 hrsz., Kertész utca 13.1. em. 8.)
 11. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/146/A/10 hrsz., Kertész utca 13.1. em. 10.)
 12. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/150/A/13 hrsz., Bölcsőde u. 5. tetőtér 13.)
 13. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/152/A/3 hrsz., Bölcsőde u. 1. fszt. 3.)
 14. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/D/4 hrsz., Szent István tér 2. D Ih. I. em. 4.)
 15. Veresegyház Béke utca rekonstrukciója és járdaépítés, Állomás utcától Kálvin közig
 16. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület Támogatása
 17. Hangvár Óvoda és Általános Iskola támogatása
 18. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona ápolói és karbantartói állásbővítés
 19. MLSZ pályázat hiánypótlása
Jegyzőkönyv letöltése
2018.10.18.
Napirend:
 1. Elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005.(XI.16.) rendelet hatályon kívül helyezése
 2. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 26/2018.(IX.8.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. „KONTÉNER Gyermekétkező építése az Újiskola utcában” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges kiegészítő fedezet biztosítása a GAMESZ részére
 4. Iparterületi ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/61 hrsz. Mester utca)
 5. Magyar Telekom NyRt. részére tornyos bázisállomás létesítéséhez történő hozzájárulás (Veresegyház 068/10 hrsz.)
 6. 193/2018. (VIII. 31.) Kt. határozat visszavonása és új határozat hozatala
 7. Veresegyház Hegyek, Széchenyi domb, Ligetek és Csonkás városrészen található utcák aszfaltozása
 8. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1162 hrsz. Szent Imre utca 17.)
 9. Veresegyház Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának hatályban tartása
 10. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata
 11. Beszámoló az ASP rendszer bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatairól
 12. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Jegyzőkönyv letöltése
2018.09.27.
Napirend:
 1. Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Veresegyház 5786/9; 5786/10 és 5786/11 hrsz-ú ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra kerülő családi házas lakóövezeti ingatlantest értékesítéséről)
 2. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/139/A/12 hrsz., Kertész u. 1. tetőtér 12.)
 3. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/140/A/3 hrsz., Kertész u. 3. fszt. 3.)
 4. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/140/A/6 hrsz., Kertész u. 3. emelet 6.)
 5. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/140/A/7 hrsz., Kertész u. 3. emelet 7.)
 6. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/140/A/9 hrsz., Kertész u. 3. emelet 9.)
 7. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/140/A/ll hrsz., Kertész u. 3. tetőtér 11.)
 8. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/140/A/12 hrsz., Kertész u. 1. tetőtér 12.)
 9. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/141/A/2 hrsz., Kertész u. 5. fszt. 2.)
 10. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/141/A/9 hrsz., Kertész u. 5. em. 9.)
 11. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/141/A/ll hrsz., Kertész u. 5. tetőtér 11.)
 12. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/141/A/13 hrsz., Kertész u. 5. tetőtér 13.)
 13. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/143/A/l hrsz., Kertész u. 7. fszt. 1.)
 14. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/143/A/6 hrsz., Kertész u. 7. emelet 6.)
 15. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/143/A/7 hrsz., Kertész u. 7. emelet 7.)
 16. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/144/A/5 hrsz., Kertész u. 9. fszt. 5.)
 17. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/144/A/9 hrsz., Kertész u. 9. emelet 9.)
 18. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/144/A/12 hrsz., Kertész u. 9. tetőtér 12.)
 19. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/144/A/13 hrsz., Kertész u. 9. tetőtér 13.)
 20. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/145/A/l hrsz., Kertész u. 11. fszt. 1.)
 21. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/145/A/2 hrsz., Kertész u. 11. fszt. 2.)
 22. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/145/A/3 hrsz., Kertész u. 11. fszt. 3.)
 23. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/146/A/l hrsz., Kertész u. 13. fszt. 1.)
 24. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/146/A/13 hrsz., Kertész u. 13. tetőtér 13.)
 25. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/150/A/8 hrsz., Bölcsőde u. 5. emelet 8.)
 26. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/150/A/9 hrsz., Bölcsőde u. 5. emelet 9.)
 27. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/150/A/12 hrsz., Bölcsőde u. 5. tetőtér 12.)
 28. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/151/A/4 hrsz., Bölcsőde u. 3. fszt. 4.)
 29. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/151/A/7 hrsz., Bölcsőde u. 3. emelet 7.)
 30. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/151/A/8 hrsz., Bölcsőde u. 3. emelet 8.)
 31. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/151/A/l hrsz., Bölcsőde u. 3. tetőtér 11.)
 32. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/152/A/2 hrsz., Bölcsőde u. 1. fszt. 2.)
 33. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/152/A/4 hrsz., Bölcsőde u. 1. fszt. 4.)
 34. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/152/A/5 hrsz., Bölcsőde u. 1. fszt. 5.)
 35. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/152/A/7 hrsz., Bölcsőde u. 1. emelet 7.)
 36. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/152/A/8 hrsz., Bölcsőde u. 1. emelet 8.)
 37. A Gödöllői Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány támogatása
 38. Csornád Község Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulás kérelme a kerékpárút építési pályázatukhoz
Jegyzőkönyv letöltése
2018.09.20.
Napirend:
 1. Az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet 1. számú mellékletének módosítása 2.500.000.000,- Ft összegű hosszú lejáratú hitel felvétele
 2. „Veresegyház Ligetek városrész csapadékvízcsatornázása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 3. A 200/2018 (IX.7.) KT számú határozat hatályon kívül helyezése, valamint Pályázat benyújtása - PMBOLCSODEFEJLESZTES2018 számú pályázati kiírásra - A veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítése
 4. Pályázat benyújtása - PM KEREKPARUT 2018 számú pályázati kiírásra - Kerékpárút-hálózat kiépítése Veresegyházon
 5. Feladatellátási megállapodás Erdőkertes Község Önkormányzatával bölcsődei szabad férőhelyek hasznosítására
 6. Csornád Község közigazgatási területén belül tervezett kerékpárúihoz területértékesítés
 7. Támogatás a KINCS Alapítvány számára 
 8. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokból történő egyedi területvásárlás esetén érvényes eladási ár meghatározása
 9. Beszámoló a 2018. év eddig eltelt időszakának ingatlanforgalmáról
 10. Városi Múzeum támogatása
 11. A Gaudeamus Kórus támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2018.09.10.
Napirend:
 1. 600.000.000,- Ft folyószámlához kapcsolódó likvid kölcsönszerződés megkötése
 2. Erdőkertes-Szada-Veresegyház szennyvízközművei - 2019-33. GFT beruházási tervének jóváhagyása, felújítási és pótlási tervének véleményezése
 3. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/132/A/19 hrsz., Kertész utca 2. I. em. 19.)
Jegyzőkönyv letöltése
2018.09.07.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2018.(11.20.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 2. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása
 3. Pályázat benyújtása - PMBOLCSODEFEJLESZTES2018 számú pályázati kiírásra - A veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítése
 4. Kiírt ingatlanárverésen való licitálásra felhatalmazás (Veresegyház 8406/96 hrsz., természetben: Csodaszarvas utca 32.)
 5. Adásvételi előszerződések alapján megfizetett vételárrészietek visszafizetésére történő intézkedés
 6. Pályázat kiírása a Veresegyház 5786/9; 5786/10 és 5786/11 hrsz-ú ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra kerülő családi házas lakóövezeti ingatlantest értékesítésére
Jegyzőkönyv letöltése
2018.08.31.
Napirend:
 1. A közterületek használatáról szóló 27/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 11/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 383/2; 384 és 385 hrsz.-ok)
 5. Kosárlabda csarnok önerő és visszatérítendő támogatás pénzügyi ütemezése
 6. Visszatérítendő támogatás biztosítása a VVSK részére kerítés építéséhez
 7. Veresegyház Városi Sportkör működési célú támogatásának módosítása
 8. Baranyai János Vasútbarát és Modellező klub támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2018.08.16.
Napirend:
 1. Hűtőkonténerek beszerzése és telepítése az intézményi főzőkonyhákhoz
Jegyzőkönyv letöltése
2018.06.28.
Napirend:
 1. Beszámoló Veresegyház város közbiztonsági helyzetéről
 2. Információáramlás rendjéről szóló szabályzat elfogadása
 3. Veresegyház belterület 1572/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a Veresegyházi Református Egyházközösséggel kötendő megállapodás jóváhagyása
 4. „KONTÉNER Gyermekétkező építése az Újiskola utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 5. Fabriczius József Általános Iskola részére udvari kézilabda pálya létesítése a 26-os helyrajzi számú telken - részvétel a Magyar Kézilabda Szövetség országos Tanterem felújítási programjában -önerő biztosítása
 6. Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítására irányuló egyszerűsített eljárás megindítása
 7. Az egészségügyi alapellátás helyének biztosítása érdekében a Praxisház bővítése
 8. Határozott időtartamra (10 év) szóló közterület-használati szerződés megkötése a Golden Ice Kft-vel fedett műjégpálya létesítéséhez és üzemeltetéséhez
 9. Dédi Vendégháza vendéglő pénzadomány meghatározott célra történő felajánlása
 10. Beszámoló a 2018. év I. féléves ingatlanforgalmáról
 11. Felajánlott külterületi gyümölcsös ingatlan megvétele (Veresegyház 065/70 hrsz.)
 12. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 065/54 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2018.06.05.
Napirend:
 1. Veresegyházi kiadványok bizományos értékesítési árának csökkentése
 2. Veresegyház városlogó pályázatának kiírása
 3. A Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának, az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás
 4. Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátus támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2018.05.31.
Napirend:
 1. Előirányzat módosítása – 2017. december 31.
 2. 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadása
 3. Veresegyház Város Önkormányzatának 2017. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése
 4. Belső kontrollrendszer részét képező ellenőrzési nyomvonal módosítása
 5. A temetkezés helyi rendjéről szóló rendelet díjainak felülvizsgálata
 6. Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság 2018. évi keretéből támogatás a 2017/18. tanév végi iskolai osztálykiránduláshoz – a Fabriczius Alapítványon keresztül – a szociálisan rászoruló gyermekeket illető költségek átvállalására
 7. Veresegyházi Katolikus Gimnázium Konzorciumi Szerződés 3.sz módosítása
 8. Csemadok Tesmagi Alapszervezet támogatása
 9. Lukanénye Önkormányzat támogatása
 10. Palóc Társaság támogatása
 11. VERES 1 SZÍNHÁZ részére 10.000.000Ft kamatmentes kölcsön nyújtása
Jegyzőkönyv letöltése
2018.05.15.
Napirend:
 1. Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (megosztással kialakításra kerülő új, Vh. 0116/1 hrsz.)
 2. Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Vh. 1570 és 1574 hrsz-ek)
 3. Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Vh. 9796 hrsz. volt INOX csarnok)
 4. 116/2018.(V.7.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése, új döntés a továbbértékesítési célú ingatlanvásárlásról (Veresegyház 5786/6 hrsz.)
 5. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonával használati megosztási szerződés létrehozása a Veresegyház, Fő út 106. ingatlanra
 6. Dunakeszi Tankerületi Központ kérelmének elbírálása a Veresegyház belterület 25 hrsz-ú ingatlan felújításának vonatkozásában
 7. Veresegyház, Mogyoródi utcában járda építése az Anonymus utcától a Könyves K. utcáig
 8. Medicopter Alapítvány támogatása
 9. Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása
 10. Területértékesítés a Veresegyház 9579/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból
Jegyzőkönyv letöltése
2018.05.07.
Napirend:
 1. Tulajdonosi jogállás rendezése (Veresegyház 1101/9/A hrsz.)
 2. Az Állami Számvevőszék intézkedési tervre vonatkozó értékelésének ismertetése és módosított intézkedési terv jóváhagyása
 3. Kosárlabda csarnok önerő pénzügyi ütemezése
 4. A Medveotthon és a Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
 5. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi likviditási tervének elfogadása
 6. Veresegyházi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok támogatása
 7. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól
 8. A központi orvosi ügyeleti díj emelése és az ügyelet biztosításához szükséges önkormányzati hozzájárulás módosítása
 9. „Virágos, tiszta porta” program 2018. évi meghirdetése
 10. Területértékesítés a Veresegyház 9579/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból
 11. Területértékesítés a Veresegyház 528 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból
 12. Területértékesítés az Árnyas Iskola projekt megvalósításához (6338/9 hrsz.)
 13. Felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 043/24 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2018.04.27.
Napirend:
 1. 80/2018.(IV.17.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése
 2. Pályázat kiírása a Veresegyház 1570 hrsz-ú és a Veresegyház 1574 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítésére (Veresegyház, Kálvin tér 1. és Mogyoródi u. 6.)
 3. Pályázat kiírása a Veresegyház 9796 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Erkel Ferenc tér 5., volt INOX csarnok)
 4. Pályázat kiírása a Veresegyház 0116 hrsz-ú és a Veresegyház 0117/2 hrsz-ú ingatlanokból megosztással kialakításra kerülő, új iparterületi ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Fő út, volt PEFÉM terület)
 5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – döntés a pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
 6. Veresegyházi katolikus temető kerítés Batthyány utcai szakasza és főbejárat építése
 7. Veresegyház, Budapesti u. 9796 hrsz. ingatlan értékesítése
Jegyzőkönyv letöltése
2018.04.23.
Napirend:
 1. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1465 hrsz.)
 2. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadása
 3. Veresegyház Városi Idősek Otthona gazdálkodási feladatainak átadása a Veresegyházi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnek
 4. Ráday u., Erkel Ferenc u., Könyves Kálmán u. és Petőfi u. szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén – döntés a pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
 5. Piros Óvoda felújítása – döntés a pályázat benyújtásáról és szükséges önerő biztosításáról
 6. A Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. október 30-án kötött és 2016. április 27-én módosított Megbízási szerződés újabb módosításának elfogadása – önkormányzati bérlakások kezelésének átadása
 7. Idősek otthona és Régi városháza – Fő út 106., 250 helyrajzi számú ingatlanon levő épületek rendeltetésének átvezetése az ingatlan nyilvántartásban
 8. Felajánlott szántó ingatlanok megvétele (Veresegyház 014/60 és 014/61hrsz-ek)
Jegyzőkönyv letöltése
2018.04.17.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv módosítása
 2. Belterületbe vonás kérelme (Veresegyház 0119/23 és 0119/30 hrsz-ek, Viczián utca)
 3. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (Veresegyház 1570 és 1574 hrsz-ek)
 4. Az idegenforgalmi adóról szóló 8/1996.(XII.18.) ÖR rendelet módosítása
 5. A 2018. évi gyermeknapi rendezvény támogatása
 6. A Veresegyházi Cantemus Kórusalapítvány részére támogatás nyújtása
 7. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/B/5 hrsz., Szent István tér 2. B lh. fszt.
 8. Háziorvosi ügyelet működtetésének támogatása
 9. Rockin’Board TSE támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2018.04.03.
Napirend:
 1. 1.) TÁMOGATÁS A NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE – pályázat beadása a Múzeum-Tájház udvarán álló kerekes kút helyreállítására
Jegyzőkönyv letöltése
2018.03.29.
Napirend:
 1. Meseliget Bölcsőde 2017. évi munkájáról beszámoló
 2. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2017. évi munkájáról beszámoló
 3. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 4. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona Szakmai Programjának módosítása
 5. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2018. évi térítési díjainak meghatározása.
 6. A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
 8. A Future Scholl Veresegyház (Jövő Iskolája) fenntartójának, a Készségfejlesztő és Kommunikációs Egyesületnek a Veresegyház, Fő út 106. alatti ingatlan rendelkezésre bocsátása, székhely használati hozzájárulás megadása, valamint a bérleti szerződés aláírása
 9. Az Állami Számvevőszék intézkedési tervre vonatkozó értékelésének ismertetése és módosított intézkedési terv jóváhagyása
 10. Veresegyház Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
 11. Kézilabda munkacsarnok megvalósításának támogatása
 12. Veresegyház belterület 25 hrsz-ú ingatlan, valamint a 24/3 hrsz-ú ingatlanból 929 nm bérbeadása a Dunakeszi Tankerületi Központ részére
 13. Éves fenntarthatósági intézkedési terv elfogadása és beszámoló a környezetvédelem 2017. évi eredményeiről, helyzetéről
 14. „Virágos, tiszta porta” program 2018. évi meghirdetése
 15. Rákóczi Szövetség támogatása
 16. Csongor Község támogatása
 17. Városfejlesztési célú (termálkút fúrásához) ingatlanvásárlás (Veresegyház 285 hrsz.)
 18. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 269/1 hrsz.)
 19. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 486 hrsz.)
 20. Felajánlott szántó ingatlan megvétele (Veresegyház 014/54 hrsz.)
 21. Felajánlott szántó ingatlan megvétele (Veresegyház 0103/15 hrsz.)
 22. 2018. április 8-ai országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó többletkiadások finanszírozása
Jegyzőkönyv letöltése
2018.03.13.
Napirend:
 1. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendeletének módosítása, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság létszámának változtatása
 2. Medveotthon látogatói számát növelő kedvezmény megadása csoportos gyermekszállítást végző vállalkozások részére. A polgármester által biztosított ingyenes belépőjegy adományozása
 3. Medveotthon megnevezésű (Veresegyház külterület 039/2 hrsz-ú) ingatlanra vonatkozó, a PHARMA-FLEX Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Kft-vel (2112 Veresegyház, Ponty utca 32., cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék Cg. 13-09-097611) bérleti szerződés kiegészítésének jóváhagyása
 4. Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központnál fennálló (házi segítségnyújtás, és szociális étkezés) térítési díj hátralékok átvállalása néhai Garazsi Péterné, néhai Makai Sándorné, néhai Virág Imre, Felcsuti László, Burkus József esetében és részletfizetési engedélyezése Rácz Tibor, Róth György ügyében. Szociális szakellátási rendszerben fennálló térítési díj hátralék átvállalása Kopp Ferenc esetében
 5. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) (mint köznevelési alapfeladatokat ellátó intézmény) új épületének a Dunakeszi Tankerületi Központ részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés elfogadása
 6. A gödöllői tüdőgondozó intézet elhelyezése és röntgen gépparkjának felújítása
 7. Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2018. évre
 8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
 9. Bizottsági elnökök beszámolója a bizottság 2017. évben végzett munkájáról
 10. Veres1 Színház beszámolója a 2017. évi működéséről
 11. Kéz a Kézben Óvoda (2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.) felvételi körzethatárának kijelölése
 12. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
 13. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
 14. A Future School Veresegyház (Jövő Iskolája) fenntartójának, a Készségfejlesztő és Kommunikációs Egyesületnek a Veresegyház, Fő út 106. alatti ingatlan rendelkezésre bocsátása, székhely használati hozzájárulás megadása, valamint a bérleti szerződés aláírása
 15. Stádium Társadalmi Kulturális Hírlap támogatási kérelme a Veresegyház kulturális életét bemutató lapszámra
 16. Beszámoló a 2018. év eltelt időszakának ingatlanforgalmáról
Jegyzőkönyv letöltése
2018.02.22.
Napirend:
  1. A Veresegyházi Városfejlesztő Kft. üzemeltetésében lévő Veresegyház, Kertész és Bölcsőde utcai társasházak közös képviseletének ellátása, a társasházak vonatkozásában új szervezeti-műköcfési szabályzatok elfogadása és felhatalmazás a szükséges intézkedések végrehajtására
  2. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2011 .(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  3. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  4. Veresegyház Város Önkormányzat Számviteli politikájának módosítása
  5. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  6. Iparterületi ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/31 hrsz. Mester utca)
  7. Új iparterületi ingatlan kialakítása és értékesítése (Veresegyház 1103/31 hrsz. Mester utca)
  8. A Kárpátia zenekar 15. évfordulója alkalmából tervezett zenés dokumentumfilm forgatásához támogatás
  9. Alpolgármesterek beszámolója a 2017. évben végzett munkájukról
  10. Pásztor Béla polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése
  11. Váltás a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásában véleményezés a kinevezéshez
Jegyzőkönyv letöltése
2018.02.19.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
 2. Veresegyház Város Önkormáynzat saját bevételinek és adósságot keletkeztető óügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
Jegyzőkönyv letöltése
2018.01.30.
Napirend:
 1. A Kisrét utcai paradicsomi terület fejlesztése – 3ha nagyságú üvegház bővítésével összefüggésben
 2. Városfejlesztési szempontból fontos ingatlanhányad megvásárlása, csereszerződés megkötésével (Veresegyház 3530 és 8655 hrsz-ek)
 3. Kedvezményes Medveotthoni jegyár biztosítása Vörös László vállalkozó által szervezett utazások csoportjai részére, valamint a polgármester által biztosított ingyenes belépőjegy adományozása
 4. Tájékoztatás a Gyermekliget területén működő Hangvár Óvoda és Általános Iskola működésével kapcsolatban (Veresegyház 5785/12 hrsz. Gyermekliget 4 db épület)
 5. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 6. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 27/2013.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
 9. A szabálytalanságkezelés eljárásrendjének kiterjesztése a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra Beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzat módosítása
 10. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 11. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve
 12. A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2018.01.19.
Napirend:
 1. Fabriczius József Általános Iskola udvari kézilabda pálya felújítás – részvétel a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítás programjában – önerő biztosítása
 2. Lakásértékesítések
Jegyzőkönyv letöltése
2018.01.02.
Napirend:
 1. 600 m Ft folyószámlahitel igénybevétele, valamint 1.500 m Ft keretösszegű folyószámlához kapcsolódó rulírozó kölcsönszerződés megkötése
Jegyzőkönyv letöltése