2009. évi jegyzőkönyvek

2009.01.19.
Napirend:
 1. A térítési díjakról szóló rendelet módosítása
 2. A Medvemenhely állatkertté nyilvánítása
 3. A Polgármesteri Hivatal kie melt céljainak meghatározása a köztisztviselői teljesítményértékelés vonatkozásában
 4. A Polgármesteri Hivatal átszervezése, létszámbővítés
 5. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2009.02.23.
Napirend:
 1. A hulladékszállítás ról szóló 10/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Bizottsági állásfoglalás képviselői inte rpellációra vonatkozó ügyben
 3. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2009.03.16.
Napirend:
 1. Véleményünk a Ve resi Krónikáról és a városi honlapról – értékelő beszélgetés.
 2. A közterület-felügyelet helyzete városunkban.
 3. A hulladékszállításról szóló 10/2005. (VI.01.) ÖR sz. önkormányzati rendelet módosítása
 4. A képviselői vagyonnyilatkozat-tétel eljárásrendjével kapcsolatos szabályok megalkotása – az SZMSZ módosítása
 5. A s zociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelet módosítása
 6. Dr. Rónaszéki Ágoston gyermek háziorvosi körzetének átvezetése a 8/2002. (VIII. 07.) ÖR sz. rendeletben
 7. Beszámoló a le járt határidejű határozatok végreha jtásáról
 8. Tájékoztató a belső ellenőrzés 2008. IV. negyedévi munkájáról
 9. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2009.03.30.
Napirend:
 1. A veresegyházi s zennyvíztisztító - és szennyvízelvezető rendszer hosszú távú használatba adási sze rződés tervezete
 2. A Tavirózsa Egyesület észrevétele a 6/2009. (III. 18.) ÖR. sz. rendelethez a képviselők vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatosan
 3. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2009.04.08.
Napirend:
 1. Veresegyház részvétele a Zöld Híd Programban
 2. Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának pályázati felhívása
Jegyzőkönyv letöltése
2009.04.20.
Napirend:
 1. A luxusadóról s zóló rendelet hatályon kívül helyezése
 2. Tájékoztatás az ÁSZ jelentés inté zkedési te rvéről
 3. Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (I. 30.) rendelet módosítása
 4. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2009.04.27.
Napirend:
 1. Az SZMSZ módosítása
 2. Bizottsági tag megválasztása.
 3. Elektronikus levelek önkormányzati kezelése
 4. Közér dekű javaslat z ajkeltés ügyében
 5. A mezőőri szolgálattal kapcsolatos képviselői előterjesztés megtárgyalása
 6. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2009.05.18.
Napirend:
 1. Beszámoló a város közbiztonságáról
 2. A polgármesteri hivatal kie melt céljainak meghatározása
 3. A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII. 12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
 4. A hulladékgazdálkodásról szóló 10/2005. (VI. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
 5. Piacrendelet módosítása
 6. Háziorvosi rendelő önkormányzat részéről történő bérbevétele
 7. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2009.06.15.
Napirend:
 1. Gazdasági Műszaki Ellátó Szerve zet igazgatói állásának betöltésére benyújtott pályázatok vizsgálata
 2. A piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 4/1997. (II. 28.) sz. rendelet módosítása
 3. A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII. 12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
 4. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2009. I. félévi munkájának értékelése
 5. Alapító okirat módosítások
 6. Gazdasági Műszaki Ellátó Sze rvezet igazgatói állására jelentkező pályázó meghallgatása
 7. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2009.07.15.
Napirend:
 1. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulás ról szóló 6/2001.(V.8.) ÖR sz. rendelet módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2009.10.19.
Napirend:
 1. Tájékoztató a piac működéséről
 2. Az Ivacsi tó bérbeadása, a bérleti szerződés jóváhagyása
 3. A Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának elfogadása
 4. Pályázati kiírás a 1102/5 és a 1102/4 hrsz-ú (Sport u. 2. volt Mekofém területe) ingatlanok értékesítésére
 5. Tájékoztató a főállású alpolgármester munkaköréről
 6. A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása
 7. A Képviselő-testület ÁSZ intézkedési tervének végrehajtásáról szóló tájékoztatás
 8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi működéséről
 9. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2009.11.16.
Napirend:
 1. Beszámoló Ve resegyház Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Okmányiroda tevékenységéről 2008. november 1. és 2009. október 31. közötti idős zakban
 2. A csatorna díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása
 3. A térítési díjakról szóló rendelet módosítása
 4. Döntés a 1102/5 hrsz-ú (Sport u. 2.) ingatlanra kiírt pályázat győzteséről
 5. Beszámoló az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2009. évi munkájáról
 6. Egyebek

Jegyzőkönyv letöltése