2022. évi jegyzőkönyvek

2022.12.20.
Napirend:
 1. 100 M likvid kölcsön igénybevétele
 2. A GAMESZ és az Önkormányzat közötti hőszolgáltatási szerződés jóváhagyása
 3. Veresegyház Város Önkormányzata és a Servitum Reklám Kft. között létrejövő szerződés
 4. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve
 5. 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
 6. Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2023. évre
 7.  Javaslat Veresegyház házi gyermekorvosi ellátásának átalakítására
 8. Javaslat egészségügyi célú helyiségbérleti és helyiséghasználati szerződés módosítására
 9.  Veresegyház Város közigazgatási területén, a Laposok városrészen található közterület elnevezése
 10. Javaslat támogatási szerződés kötésére a Manódoktor Gyermekgyógyászati Kft-vel
 11.  Kölcsey Ferenc Város Könyvtár 2023-2027 közötti időszakra szóló Stratégiai elfogadása
 12. A Veresi Krónika c. önkormányzati havilap 2023. évi lapkiadása
 13. Veresegyház, 5721/12 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Wesselényi-Nemzetőr utca találkozásánál található ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat visszavonása
 14. Veresegyház, 6985/1 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Eresztvény utca 13. sz. alatt található ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat visszavonása
 15. A Medicopter Alapítvány támogatására vonatkozó határozat visszavonása
 16. Tájékoztatás a 2022. július 1. és 2022. szeptember 30. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése
2022.12.08.
Napirend:
 1. Veresegyház belterület 1572/A hrsz-ú református iskola megnevezésü ingatlan kataszteri vagyonnyilvántartásban történő átvezetése, illetve tulajdonjogának ingyenes átruházása a Veresegyházi Református Egyházközségnek az Mötv. 108.S (2) bekezdés b) pontja alapján; az erre vonatkozó, megkötendő megállapodás jóváhagyása
 2. 600 millió Ft folyószámlahitel igénybevétele a 2023. évre vonatkozóan
 3. Futópálya létesítése a Mézesvölgyben — lemondás a támogatásról
 4. Döntés a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. és Veresegyház Város Onkormányzat közötti Megbízási Szerződés módosításáról
 5. Veresegyház 6985/1 hrsz-ü (természetben: Veresegyház, Eresztvény utca 13.) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
 6. Veresegyház, Kisrét utca 054/10, 054/15 és 068/3 hrsz telekalakítás
 7. Veresegyház 068/15 hrsz-ü kivett telephely telekalakítása a Garabonciás utcában
Jegyzőkönyv letöltése
2022.11.29.
Napirend:
 1. Meseliget Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása
 2. Zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló új rendelet alkotása
 3. Térítési díjakról szóló 12) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002.(11.6.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2023. évi díjainak meghatározása, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI. 21 önkormányzati rendelet módosítása
 6. A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
 8. Döntés a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról
 9. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása (Veresegyház, 691 hrsz. Ráday utca 36/a.)
 10. Veresegyház 068/15 hrsz-ú területrészlet (Veresegyház Garabonciás utcában kialakuló építési értékesítésére kiírt pályázat eredménye
 11. Veresegyház belterület 786/66, 786/67, 786/68 és 786/69 hrsz-ü (Veresegyház Wesselényi utcában telekalakítással kialakuló építési telkek) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredménye
 12. Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatása
 13. A Medicopter Alapítvány támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2022.11.15.
Napirend:
 1. Bizottsági tagok lemondása és az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 17. ) számú önkormányzati rendelet módosítása
 2. Az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról szóló 13/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
 4. Az építményadóról szóló és a telekadóról szóló önkormányzati rendeletek módosítása
 5. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2020 _(Xl.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 6. Az idegenforgalmi adóról szóló 32/2020.(Xl.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. ,Veresegyház, közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése 2023-2024" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
 8. Veresegyház belterület 1572/A hrsz-ú református iskola megnevezésü ingatlan kataszteri vagyonnyilvántartásban történő átvezetése, illetve tulajdonjogának ingyenes átruházása a Veresegyházi Református Egyházközségnek az Mötv- 108' (2) bekezdés b) pontja alapján; az erre vonatkozó, megkötendő megállapodás jóváhagyása 
 9. Javaslat a X. számú háziorvosi körzet betöltésére 
 10. Javaslat Veresegyház Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára és lezárására, valamint új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
 11. Eltérési engedély adása a GE Hungary Kft Veresegyház, Kisrét u. 1. (hrsz 054/10) szám alatti telephelyén turbina tesztelési tevékenység céljából
 12. Javaslat ellátási szerződés kötésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel
 13. VIBAMIX Kft feladatellátási szerződése
 14. Veresegyház külterület 05/1 és 04 hrsz-ú földrészletek fekvéshatár változása 
 15. Veresegyház külterület 054/15 és 068/3 hrsz telek, szántó termelésből való kivonása és végleges más célú hasznosítása 
 16. Veresegyház 068/15 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolása
 17. Veresegyház 072 és 069/32 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolása
 18. A Veresegyház Wesselényi utcában telekalakítással kialakuló építési telkek (786/66, 786/67, 786/68, 786/69 és 786/70) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázati kiírása
 19. Veresegyház belterület 5721/3 és 5721/4 hrsz-ú (természetben Wesselényi utca) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázat kiírása 
 20. Veresegyház belterület 5779 hrsz-ú (természetben Veresegyház, Wesselényi utca 2. szám alatt található) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázat kiírása 
 21. Veresegyház belterület 5915/2 hrsz-ú (természetben Veresegyház, Viczián utca 30. szám alatt található) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázat kiírása
 22. Veresegyház belterület 6985/1 hrsz-ú (természetben Veresegyház, Eresztvény utca 13. szám alatt található) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázat kiírása
 23. Veresegyház, Lucerna utcában telekalakitással kialakuló építési telkek (Veresegyház, belterület 9848/1 , 9848/2 és 9848/3) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázat kiírása
 24. Pályázat kiírása a Veresegyház külterület 068/15 hrsz-Ú területrészlet, Veresegyház, Garabonciás utcában kialakuló építési telekrészlet értékesítése
 25. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 9589/5 és 9589/3 hrsz-ú, Veresegyház, Hajó és Csarnok utca találkozásánál található ipari telkek értékesítése
 26. Veresegyház belterület 5786/110, 5786/111 , 5786/112, 5786/114, 5786/115, 5786/116, 5786/117, 5786/118, 5786/119, 5786/120, 5786/121, 5786/123, 5786/125, 5786/126, 5786/127, 5786/128 (Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakítással kialakuló építési telkek) ingatlanok project értékesítésére kiírt pályázat eredménye
Jegyzőkönyv letöltése
2022.10.20.
Napirend:
 1. ENERGIA VESZÉLYHELYZETI INTÉZKEDÉSI TERV elfogadása
 2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló számú rendelete módosítása
 3. Javaslat az egészségügyi alapellátásról szóló 3/2017. (Ill. 03.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. HÉSZ módosítás egyszerüsített eljárásban
 5. Javaslat óvodaorvosi szerződés megkötésére
 6. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5721/3 és 5721/4 hrsz-ú (Wesselényi utca) ingatlanok értékesítésére
 7. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5779 hrsz-ú (természetben Wesselényi utca 2.) ingatlan értékesítésére
 8. Veresegyház belterület 5786/110, 5786/111 , 5786/112, 5786/114, 5786/115 5786/116, 5786/117, 5786/118, 5786/119, 5786/120, 5786/121, 5786/123, 5786/125, 5786/126, 5786/127, 5786/128 (Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakítással kialakuló építési
  telkek) ingatlanok project értékesítésére kiírandó pályázat
 9. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5915/2 hrsz-ú (természetben Viczián utca 30.) ingatlan értékesítésére
Jegyzőkönyv letöltése
2022.10.14.
Napirend:
   1. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 920/1 hrsz-ú (természetben Kölcsey-Fáy utca sarok) ingatlan értékesítésére
   2. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 6985/1 hrsz-ú (természetben Ereszvény utca 13.) ingatlan értékesítésére 
   3. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 9848/1, 9848/2 és 9848/3 (Veresegyház Lucerna utcában telekalakítással kialakuló építési telkek) ingatlanok értékesítésére 
   4. A Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakítással kialakuló építési telkek (5786/110, 5786/111, 5786/112, 5786/114, 5786/115, 5786/116, 5786/117, 5786/1183 5786/119, 5786/120, 5786/121, 5786/123, 5786/125, 5786/126, 5786/127, 5786/128) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
   5. A Veresegyház Wesselényi utcában telekalakítással kialakuló építési telkek (786/60, 786/61, 786/62, 786/63, 786/64, 786/65, 786/66, 786/67, 786/68, 786/69 és 786/70) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése 
   6. A Veresegyház Wesselényi utcában telekalakĺtással kialakuló építési telkek (786/66, 786/67, 786/68, 786/69 és 786/70) értékesítésére megismételt pályázat kiírása 
   7. A Veresegyház, Wesselényi utca építési telkek (5721/3, 5721/4) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
   8. A Veresegyház Viczián utca 30. ingatlan (5915/2) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
Jegyzőkönyv letöltése
2022.09.29.
Napirend:
   1. Rendeletalkotás a közterületek használatáról
   2. Veresegyház Város Önkormányzat számú költségvetési rendeletének módosítása Tájékoztató a költségvetés 2022. 06. 30-ai teljesítési adatairól
   3. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 10/2006.(Vl.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
   4. Meseliget Bölcsöde intézményvezetői álláshelyére történő pályázatának kiírása 
   5. Veresegyház 1877 hrsz-ú ingatlan értékesítése (Veresegyház, Ady Endre u. 9.) 
   6. Veresegyház belterület 5721/2 hrsz-ú (Veresegyház Wesselényi utca és Nemzetőr utca találkozásánál található építési telek) ingatlan értékesítése nyertes pályázat alapján nyertes pályázó részére 
   7. Veresegyház belterület 5786/50, 5786/51 és 5786/52 hrsz-ú terület telekalakítása a Ligetek városrészben 
   8. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5915/2 hrsz-ú (természetben Viczián utca 30.) ingatlan értékesítésére
   9. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 786/60, 786/61, 786/62, 786/63, 786/64, 786/65, 786/66, 786/67, 786/68, 786/69 és 786/70 (Veresegyház Wesselényi utcában telekalakítással kialakuló építési telkek) ing értékesítésére 
   10. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5786/110, 5786/111, 5786/112, 5786/114, 5786/115, 5786/116, 5786/117, 5786/118, 5786/119, 5786/120, 5786/121, 5786/123, 5786/125, 5786/126, 5786/127, 5786/128 (Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakítással kialakuló építési telkek) ingatlanok project értékesítésére
Jegyzőkönyv letöltése
2022.09.20.
Napirend:
   1. Rendeletalkotás a közterületek használatáról 
   2. Veresegyház Város 2023. évi villamos energia beszerzéséhez közbeszerzési eljárás indítása
   3. Veresegyház belterület 1149/11 hrsz-ú kivett út telekalakítása (Veresegyház, Szent Imre utca)
   4. Veresegyház belterület 9848 hrsz-ü terület telekalakítása (Veresegyház Viczián utca - Lucerna utca)
   5. Csatlakozás a BORSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához 
   6. A Kéz a Kézben Óvoda 2021/22. évi nevelési évéről szóló beszámoló elfogadása
   7. Tájékoztatás a 2022 április 1. és 2022. június 30. között hozott lejárt határidejü képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
   8. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2022.09.14.
Napirend:
   1. A geotermikus hőszolgáltatás szolgáltatási díjairól és egyéb szabályairól szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása
   2. Váci Mihály Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása
   3. Veresegyház 1575 hrsz-ú kivett közútból 44 m2 területrész művelési ágból való kivonása és értékesítése
   4. Medveotthon Étterem elektromos ellátás költségeinek megfizetése
Jegyzőkönyv letöltése
2022.09.07.
Napirend:
   1. Veresegyház Város Településfejlesztési koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzata módosításának elfogadása
   2. Társasházi lakásingatlan értékesítése, Veresegyház 5785/143/A/3 hrsz-ú ingatlan
   3. Társasházi lakásingatlan értékesítése, Veresegyház 5785/146/A/11 hrsz-ú ingatlan
   4. Társasházi lakásingatlan értékesítése, Veresegyház 8520/A/1 hrsz-ú ingatlan
   5. Őrbottyán 0819/10 hrsz-ú szántó értékesítése
   6. Veresegyház, Találkozók útján lévő telkek értékesítésére vonatkozó határozatok visszavonása
   7. Veresegyház belterület 579 és 580/2 hrsz-ú (MOL kút mögötti terület) ingatlanok együttes értékesítése nyertes pályázat alapján Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. részére
   8. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 6703/1, 6703/3 és 6679 hrsz-ú (Veresegyház, Hegyek városrészben található építési telkek) ingatlanok értékesítésére  
   9. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5915/2 hrsz-ú (természetben Viczián utca 30.) ingatlan értékesítésére
   10. Ukrán menekült családok lakásbérleti szerződése (Veresegyház, 483 hrsz., természetben Veresegyház Fő út 66/A.) (zárt ülésen)
   11. A 165/2022. (VI. 21.) Kt. határozat módosítása (zárt ülésen)
Jegyzőkönyv letöltése
2022.08.15.
Napirend:
   1. A Veresegyház 6426 hrsz-ú kivett közútból, a 72/2022 (III.23.) Kt. határozat alapján szükséges 36 m2-re vonatkozó területrész, a kataszteri vagyon nyilvántartásban történő átvezetése 
   2. Társasházi lakásingatlan értékesítése, Veresegyház, 5785/143/A/3 hrsz-ú ingatlan (Kertész u. 7. Fsz. 3.)
   3. Társasházi lakásingatlan értékesítése, Veresegyház, 5785/146/A/11 hrsz-ú ingatlan (Kertész u. 13. Tetőtér 11. ajtó)
   4. Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások lejárati határidejének módosítása
   5. A GAMESZ 2022. évi beruházási előirányzatának emelése az Önkormányzat 2022. évi felújítási előirányzata terhére
   6. A K&H Bank Zrt. kamatlábcsere (IRS) ügyletre vonatkozó indikatív ajánlata a K&H-tól felvett 3 milliárd Ft hosszú lejáratú hitelre vonatkozóan 
   7. Veresegyház belterület 580/1, 580/2 és 579 hrsz-ú (Veresegyház, Fő út 40-42.) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
   8. Veresegyház belterület 5721/2, 5721/3 és 5721/4 hrsz-ú (Veresegyház Wesselényi utca és Nemzetőr utca találkozásánál található építési telkek) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
Jegyzőkönyv letöltése
2022.08.10.
Napirend:
   1. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28) önkormányzati rendelet módosítására
   2.  Veresegyház, Találkozók útján lévő nem teljes értékű telkek terhére bejegyzendő telki szolgalmi jogok
   3. Veresegyház belterület 1103/38 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 71/2021.(III.26.) Polgármesteri határozat visszavonása
   4. Társasházi lakásingatlan értékesítése, Veresegyház 5785/144/A/2 hrsz-ú ingatlan
   5. Társasházi lakásingatlan értékesítése, Veresegyház 5785/146/A/11 hrsz-ú ingatlan
   6. A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben (EGYMI) foglalkoztatott gyógypedagógiai asszisztens megbízása
   7. Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának, az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás
   8. Szentegyházi Gyermekfilharmónia támogatása
   9. Veresegyház belterület 9589/1 hrsz-ú (Veresegyház Hajó utca és Csarnok utca találkozásánál található építési telek) 3.000 m2 területnagyságú sarki ingatlanrészlet értékesítése nyertes pályázat alapján VERES FA-LA-KAT Kft. részére
Jegyzőkönyv letöltése
2022.07.27.
Napirend:
   1. A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása, az arról szóló döntés meghozatala, valamint a 15/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
   2. A házasságkötések szolgáltatásai díjáról szóló 16/2017 (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosítása
   3. A Veresegyház külterület, alábbi helyszíni megjelölésű víztározó és rekreációs tó hivatalos elnevezése (Folyás-patak 1+070 – 1+400 km szelvényei között, a Veresegyház 014/66, 018/7, 018/9, 018/10, 019, 020, 021, 022, 024, 027/1, 030 és 031/15 hrsz. alatti ingatlanokon létesített völgyzárógátas tározó)
   4.  200 millió Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt-től
   5. Egy Mindenkiért Alapítvány támogatási kérelme
   6. Schulek Frigyes utca aszfaltozása
   7. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 6703/1, 6703/3, 6679 és 6708 hrsz-ú (Veresegyház, Hegyek városrészben található építési telkek) ingatlanok értékesítésére
   8. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 580/1, 580/2 és 579 hrsz-ú (Veresegyház, Fő út 40-42.) ingatlanok értékesítésére
   9.  Veresegyház belterület 5721/2, 5721/3 és 5721/4 hrsz-ú (Veresegyház Wesselényi utca és Nemzetőr utca találkozásánál található építési telkek) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánítása és új pályázat kiírása
Jegyzőkönyv letöltése
2022.07.20.
Napirend:
   1. Veresegyház belterület 5785/139/A/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 127/2022.(V.3.) Kt. határozat visszavonása
   2.  Veresegyház belterület 9589/1 hrsz-ú ipari telek telekalakítása
   3.  Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 9589/1 hrsz-ú, Veresegyház, Hajó és Csarnok utca találkozásánál található ipari telek, sarki 3.000 m2 telekrészletének értékesítése
   4.  50 millió Ft likvid kölcsön igénybevétele a Veresmester Ingatlanfejlesztő KFT-töl
   5.  Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 6703/1, 6703/3, 6679 és 6708 hrsz-ú (Veresegyház Hegyek városrészben található építési telkek) ingatlanok értékesítésére
Jegyzőkönyv letöltése
2022.07.07.
Napirend:
   1. A Pest Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása és az arról szóló döntés meghozatala
   2. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
   3. Veresegyház belterület 5721/2 hrsz-ú területrészlet kivett közúthoz való csatolása, HÉSZ kiszabályozás szerinti állapot szerint
   4. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5721/2, 5721/3 és 5721/4 hrsz-ú (Veresegyház Wesselényi utca és Nemzetőr utca találkozásánál található építési telkek) ingatlanok értékesítésére
   5. Társasházi lakásingatlan értékesítése, (Veresegyház 8520/A/2 hrsz., Szent István tér 2. A lh. fszt. 2.)
   6. Jókai utca (Hrsz. 1524) forgalmi rendjének megváltoztatása
   7. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia támogatása
   8.  Fő úton (Temető u. és Budapesti út között) 0,4 kV-os elektromos hálózat kiváltása földkábelre
   9. Veresegyház, Schulek F. u., Lajta B. u és Kós K. u. útalap építési munkái
Jegyzőkönyv letöltése
2022.06.21.
Napirend:
   1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
   2. Travill Invest Zrt-től 2022. évre felvett 700 millió Ft áthidaló likvid kölcsön 10% ügyleti kamata 2%-kal történő emelése
   3. Veresegyház 2022-2027. időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, valamint Turizmusfejlesztési Stratégiájának elfogadása
   4. Veresegyház város Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására vonatkozó államigazgatási és partnerségi egyeztetés eredményének jóváhagyása
   5. Veresegyház Város közigazgatási területén – a Budapesti út mentén épülő új iskola környezetében – újonnan létrehozandó közterületek elnevezése
   6. Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata
   7. Remigius Alapítvány és a Szinkópa Alapítvány által szervezett nyári tábor költségeinek támogatása
   8. Patak utca (Kisrét utca és vasúti útjáró közötti szakasz) útszélesítési munkái
   9. Új, 8 osztályos általános iskola tervezése (8831/3 hrsz-ú telekre)
   10. Dózsa György u. útalap, parkoló és járda építése
   11. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/141/A/6 hrsz-ú)
   12. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/150/A/4 hrsz-ú)
   13. A Medveotthon és a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
   14. Tájékoztatás a 2022. január 1. és 2022. március 31. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
   15. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2022.06.01.
Napirend:
   1. Rendeletalkotás a Veresegyházi Vásárcsarnok létesítéséről és működésének alapvető szabályairól
   2. Bizottsági tag megválasztása és az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) számú önkormányzati rendelet módosítása
   3. Közterület elnevezés, Göncz Árpád néhai köztársasági elnök emlékére
   4. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/140/A/12 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2022.05.30.
Napirend:
   1. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2021.(III.12.) számú költségvetési rendeletének módosítása
   2. Veresegyház Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadása
   3. Piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
   4. Térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
   5. Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ és Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2022. évi térítési díjainak meghatározása, a szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
   6. Pályázat benyújtása – a TOP_Plusz-1.1.3-21 számú pályázati kiírásra – Látogatóközpont kialakítása a veresegyházi Medveotthonban
   7. Könyv- és történeti dokumentum megvásárlása és átadása a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye részére
   8. Pacsirta utca és a Mézesvölgyi iskola parkolója közötti szakasz útalap és járda építése
   9. Szent Imre utca és Sport utca átépítése
   10. Álomhegyi tó partrendezési munkái
   11. Veresegyházi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
   12. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól 2021. évben
Jegyzőkönyv letöltése
2022.05.17.
Napirend:
   1. Beszámoló Veresegyház város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről 
   2. A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2022. évi térítési díjainak meghatározása, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 
   3. Az Önkormányzat 2022. évi beruházási előirányzatának módosítása a dologi előirányzat szabad kerete terhére 
   4. Veresegyház Város Önkormányzatának 2021. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése
   5. Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
   6. Ingatlanértékesítési árak meghatározásáról, valamint társasházi lakások értékesítéséről szóló határozatok módosítása
   7. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) intézményvezetői álláshelyére történő pályázatának kiírása
   8. Veresegyház 5902/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
   9. Fabriczius József Általános Iskola emelt szintű ének-zene oktatásának 50 éves évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvénysorozat támogatása
   10. Támogatás biztosítása a Veresegyházi Betyár találkozó megrendezéséhez
   11. 307/2021.(XI.26.) Kt. határozat módosítása az új 24+4 tantermes általános iskola területén (volt TSZ tanya) csapadékvíz elvezető építés többletmunkája miatt
   12. Veresi Krónika című önkormányzati havilap 2022. évi nyomdai munkái tárgyú vállalkozási szerződés módosítása
   13. Veresegyház, Patak utca – Tölgy u. és Platán u. közötti szakasz – aszfaltozása
   14. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1465 hrsz., Veresegyház Fő út 43.
   15. Tájékoztatás a 2021. június 15. és 2021. december 31. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
   16. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2022.05.03.
Napirend:
   1. Együttműködési megállapodás a BMSK, Veresegyház Város Önkormányzata és a Dunakeszi Tankerületi Központont között az új általános iskola építésének megvalósításával kapcsolatos feladatokról
   2. Veresegyház külterület 05 hrsz telekalakítás, „a” szántó alrészlet termelésből való kivonása
   3. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok összevonása (Veresegyház 580/1 és 580/2 hrsz-ek), 581 hrsz-ú ingatlan javára bejegyzett szolgalmi jogok törlése
   4. Veresegyház belterület 5721/1 hrsz-ú (Veresegyház Wesselényi utca és Nemzetőr utca találkozásánál található építési telek) ingatlan értékesítése nyertes pályázat alapján Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. részére
   5. Társasházi lakásingatlanok értékesítése
Jegyzőkönyv letöltése
2022.04.26.
Napirend:
   1. Szabályzatok kiterjesztése a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulására és az Esély Szociális Alapellátási Központra
   2. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2022. évi beruházási és felújítási előirányzatának módosítása
   3. Veresegyház belterület 580/1 és 580/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánítása
   4. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának illetmény-módosítása
   5. Eltérési engedély adása a GE Hungary Kft. Veresegyház, Kisrét u.1. (hrsz: 054/10) szám alatti telephelyén turbina tesztelési tevékenység céljából
   6. Feladat-ellátás szervezése a III/1. számú gyermekorvosi körzetben
   7. Veresegyház, Wesselényi utca 78621 hrsz-ú ingatlan telekalakítása
   8. ”Virágos, tiszta porta” program 2022. évi meghirdetése
   9. Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2022. évi keretéből támogatás a 2021/22. tanév végi iskolai osztálykiránduláshoz – a Fabriczius Alapítványon keresztül – a szociálisan rászoruló gyermekeket illető költségek átvállalására
   10. Gyermeknap megrendezésének támogatási kérelme
   11.  Veresegyházi Sportkör keretein kívül működő egyéni és csapatsportok támogatása
   12. Veresegyház, Széchenyi téri Óvoda tetőrekonstrukció
   13. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2021. évi beszámolójának és 2022. évi likviditási tervének elfogadása
   14. Kamatmentes kölcsön biztosítása Kovács Henrik részére a Veresegyház, Luther u. 7/1. szám alatti lakóház tetőszerkezetének helyreállításához (zárt ülésen)
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés jegyzőkönyve
2022.04.11.
Napirend:
   1. HÉSZ és SZT módosítása a MOL benzinkút mögötti területre, a Fő út-Ráday utca közötti tömb egy részére és az Andrássy út melletti tömbre vonatkozóan
   2. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5721/1, 5721/2, 5721/3 és 5721/4 hrsz-ú (Veresegyház Wesselényi utca és Nemzetőr utca találkozásánál található építési telkek) ingatlanok értékesítésére
   3. Pályázat benyújtása – a TOP_Plusz-1.1.1-21 számú pályázati kiírásra – A veresegyházi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) üzleti infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése
   4. Pályázat benyújtása – a TOP_Plusz-1.1.3-21 számú pályázati kiírásra – Látogatóközpont kialakítása a veresegyházi Medveotthonban
   5. Támogatás biztosítása a Veresegyházi Segítő Angyalok Egyesület részére a 2022. április 17-én megrendezésre kerülő Tavasz Remény gyermekrendezvény megtartásához
   6. Veresegyház, Kós Károly utca aszfaltozása
   7. Veresegyház, Raktár utca aszfaltozása
Jegyzőkönyv letöltése
2022.03.23.
Napirend:
   1. Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
   2. A Veresegyházi Városi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére történő pályázatának kiírása
   3. Kéz a Kézben Óvoda Alapító okiratának módosítása
   4. Veresegyházi Város Önkormányzata 2022.évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
   5.  2022. április 3-i országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó többletkiadások finanszírozása
   6. Pályázat benyújtása - a TOP_Plusz-3.3.2-21 számú pályázati kirásra - Gyermekorvosi rendeló építése
    Veresegyhazon
   7. Pályázat benyújtása - a TOP Plusz-1.2.3-21 számú pályázati kirásra - Belterületi utak fejlesztése
   8. Veresegyház Patak u. 54. szám alatt található terület, Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet üzemeltetésébe és vagyonkezelésébe való átadás
   9.  Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 580/1 és 580/2 hrsz-ú (Veresegyház, Fő út 40.) ingatlanok értékesítésére
   10. Liliom Lakópark Kft. vételi szándéka a Veresegyház 6426 hrsz-ú kivett közútból, a kérelem szerint szükséges 36 m2-re vonatkozóan
   11. Zágorszki Katalin Éva és Krémer Béla Csaba adásvételi szerződés módosítási igénye, a Veresegyház belterület 35/1 hrsz-ú, ingatlan vonatkozásában (2112 Veresegyház, Újiskola utca 3/a.)
   12.  Felhívás sporttámogatási kérelmek benyújtására
   13. Mey-Hungária Divatfehérnemű Készítő Kft.-től, 9623/4 hrsz-ú ingatlanrészlet megvásárlása
   14. Támogatás biztosítása a Peter Cerny Alapítvány részére
   15. Támogatás biztosítása a „Ragadozók Kupa Veresegyház – Küzdősport Gála” megrendezéséhez
Jegyzőkönyv letöltése
2022.03.04.
Napirend:
   1. Veresegyház Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
   2. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
   3. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
   4. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény (besorolás szerint közérdekű muzeális gyűjtemény) működési engedélyének módosítása
   5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyetemleges biztosításáról szóló szerződés 1. számú módosításának aláírása a Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel és Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel
   6. Veresegyház Találkozók útján lévő nem teljes értékű telkek értékesítése
   7. Álomhegyi-tó völgyzáró gát építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
   8. Malom előtti parkoló közvilágításának kiépítése
   9. A 305/2021. (XI. 26.) számú Kt. határozat módosítása Andrássy út 40/b-c. előtt csapadékvíz elvezető építés többletmunkái miatt
   10. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár épületének tervezése
   11. Csongor Község (Kárpátalja) támogatása
   12. Támogatás biztosítása a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjához
   13. Czigány Ildikó legújabb kötetének megjelenésének támogatása
   14. Külterületi szántó ingatlanból felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2022.02.25.
Napirend:
   1. Veresegyház Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezete - I. olvasat
   2. Váci Mihály Művelődési Központ létszámkeretének növelése
   3. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
   4. A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal és a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Esély Szociális Alapellátási Központ közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
   5. Ingatlanbérbeadási pályázat eredményhirdetése (Veresegyház 035/12 hrsz-ú, 371,5 m2 alapterületű vendéglátó-ipari egység bérbeadására)
Jegyzőkönyv letöltése
2022.02.15.
Napirend:
   1. Integrált kockázatkezelési intézkedési terv
   2. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadása
   3. Veres 1 Színházzal megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
   4. Misszió Egészségügyi Központ liftjének javítása
   5. Bérleti előszerződés megkötése a Powerpak Kft-vel a Veresegyház külterület 9645/97 hrsz. alatt található területről
   6. Alpolgármesterek beszámolója a 2021. évben végzett munkájukról
   7. Bizottsági elnökök beszámolója a bizottságok 2021. évben végzett munkájáról
   8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről
   9. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2022.02.02.
Napirend:
   1. Veresegyház Város környezetvédelméről szóló 26/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
   2. Az 5/2022. (1.12) Kt. határozat visszavonása, feladat-ellátás szervezése a Hl/1. számú gyermekorvosi körzetben
   3. A veresegyházi Széchenyi téri óvoda épület tetejének felújítása és szigetelése - pályázat benyújtás
   4. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
   5. Főállású alpolgármester illetménye, költségtérítése
   6. A Veresegyházi Városi Televízió 2022. évi szerződése
Jegyzőkönyv letöltése
2022.01.18.
Napirend:
   1. Pásztor Béla polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése 
   2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve
   3. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
   4. Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2022. évre
   5. A 326/2021.(XII.22.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése és új hozzájáruló döntés a Veresegyház,
    8831/8 és 8831/9 hrsz-ú ingatlanok Magyar Állam részére történő térítésmentes átadásáról
   6. Medveotthon területén levő Fatálas étterem Veresegyház Medveotthon Kft. részéről megvalósított
    beruházások és eszközök értékének pénzbeli megváltása
   7. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2022.01.12.
Napirend:
   1. Pályázat - Kerékpárút-hálózat fejlesztése
   2. Pályázat - Óvoda energetikai korszerűsítése
   3. Pályázat - Óvoda fejlesztése ingatlankiváltással
   4. Önkormányzati foglalkoztatottak 2022. évi illetménye
   5. Feladatellátás szervezése III-1 gyermekorvosi körzetben
   6. Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (1106-4 hrsz.)
   7. Kéz a Kézben Óvoda plusz 1 fő karbantartói státusz
   8. Veresi Krónika 2022. évi nyomdaipari munkái
   9. Halastó megvásárlása (2285 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése