Adók módjára behajtandó köztartozások

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás keretében (pl. közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, megelőlegezett gyermektartásdíj stb.). Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében.
A kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, melyben az önkormányzati adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. Az eljárás ezen szakaszában méltányossági eljárás keretében részletfizetést, fizetés halasztást, mérséklést az önkormányzati adóhatóság nem engedélyezhet, kivéve a megelőlegezett gyermektartásdíj vonatkozásában, amelyre a jogszabály lehetővé teszi részletfizetést a végrehajtási szakban is.
Az önkormányzati adóhatóság fizetési felhívásban tájékoztatja az adók módjára behajtandó köztartozás kötelezettjét a kimutatás megérkezését követően és egyben felhívja az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra van lehetőség. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre is sor kerül.
A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésre kötelezettjét terhelik.
A rendelet alapján az önkormányzati adóhatóságnak a végrehajtás foganatosításáért minden esetben – az esetleges készkiadások mellett – 5 000 forint költségátalányt kell felszámolnia. A végrehajtási költségek alól a fizetésre kötelezett csak abban az esetben mentesül, ha a kimutatott tartozását haladéktalanul megfizeti.
Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van az adók módjára behajtandó követelés bírósági végrehajtás útján történő érvényesítésére is.

Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása minden esetben hivatalból indul. Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 8 napon belül.

Az eljáráshoz nem kapcsolódik nyomtatvány, kivétel a gyermektartásdíj tartozásra vonatkozó részletfizetési kérelem esetében benyújtható adatlap, amely megtalálható az elérhetőségen.

Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény
Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
Végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet.

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma
Végrehajtási kifogás illetéke 5 000 Ft, melyet Veresegyház Város Önkormányzatának Illetékbeszedési Számlájára kell megfizetni, a kifogás benyújtásakor. Az illetékbeszedési számla száma: 10402991-49565452-57481076.

Ügyintézési határidő
Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

Fizetési határidő és számlaszám
Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását. A befizetéseket a 10402991-49565452-57481124 számlára kell teljesíteni.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
Behajtási csoport
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-658
Fax: +36 (28) 588-646
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu

Ügyintéző neve
Tóthné Dobos Judit behajtási csoportvezető
Telefon: +36 (28) 588-658
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu

Győrfi Ibolya behajtási koordinátor
Telefon: + 36 (28) 588-619
E-mail: gyorfi.ibolya@veresegyhaz.hu

Solymos-Kun Andrea behajtási ügyintéző
Telefon: +36 (28) 588-644
E-mail: kun.andrea@veresegyhaz.hu