Fakivágási engedély

Fakivágási engedély

Fakivágási engedély közterületen lévő fákhoz

Veresegyház város közigazgatási területén belül, közterületen lévő fákat és cserjéket kivágni csak hatósági engedély alapján szabad. Ez alól csak a súlyos balesetveszély elhárítása miatt azonnal elvégzett fakivágás kivétel, azonban erről is 3 napon belül bejelentést kell tenni az Igazgatási Osztályon. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.

Általános információk

A 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján, közterületen lévő fás szárú növény (fa, cserje) kivágásához a jegyző engedélye szükséges. A fenti jogszabály hatálya alá tartozó fakivágás esetén kérelmet kell benyújtani az Igazgatási Osztályra.
A kivágott fás szárú növények szakszerű pótlásáról a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint gondoskodni kell.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A fakivágási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kivágás indokát;
 2. az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát;
 3. az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését;
 4. a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét;
 5. a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint
 6. a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.

Az eljárás menete

 • kérelem benyújtása
 • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás
 • a kérelemben foglalt adatok (darabszám, törzsátmérő stb.) helyszíni ellenőrzése
 • döntés (határozat meghozatala),
 • döntés kézbesítése,
 • döntés jogerőre emelkedése,
 • a fakivágás megkezdésének bejelentése,
 • a fapótlás elvégzésének bejelentése,
 • a fapótlás megtörténtének ellenőrzése.

A fakivágás a fakivágási engedély jogerőre emelkedése előtt nem végezhető el!

Vonatkozó jogszabályok

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

26/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet Veresegyház város környezetvédelméről

Kérelem letöltése (Word .doc formátum)

Ügyintéző:

 1. szoba

Hermann Violetta

hermann.violetta@veresegyhaz.hu
28/588-631