Településképi bejelentési eljárás

Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkák csak településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők. Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkákat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete (hivatkozás a kapcsolódó dokumentumoknál lévő jogszabályra) tartalmazza.
A településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési munkákat a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013. (II. 20.) ÖR. sz. rendelete szabályozza.
A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a Veresegyház Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi Csoportja felé benyújtott – papíralapú bejelentésre indul. A bejelentéshez a rendelet 5. §-ban meghatározott tartalmú papíralapú dokumentációt kell mellékelni.
A bejelentési eljárás megindítását megelőzően az Építésügyi Csoport minden esetben konzultációs lehetőséget biztosít a Helyi Építési Szabályzat előírásaival, az ingatlanok beépítési feltételeivel, az általános építésügyi előírásokkal, valamint a eljárás szabályaival kapcsolatban az azt kezdeményező részére.
A településképi bejelentési eljárást 8 nap alatt kell a Hivatalnak lefolytatni.
A polgármester döntését a védett épületek és egyes területeken elhelyezendő reklámok esetében a főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

A településképi bejelentési eljárás illeték- és szolgáltatási díjmentes.