Hatósági bizonyítvány rendeltetésmódosításhoz

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) kormányrendelet 48. §-ban foglaltak szerint, amennyiben a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki:

- az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról, és új rendeltetéséről,

- az építmény rendeltetési egységei számának megváltoztatásáról ész az önálló rendeltetési egységek számáról.

A kérelemhez tartalmától függően mellékelni kell:

 

  • az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelést alátámasztó dokumentum, tervdokumentáció
  • az építmény felépítését, a rendeltetésváltozást engedélyező településképi bejelentési eljárás során hozott határozat
  • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti 3.000 forint eljárási illeték, illetékbélyeg formájában

 

 

Alkalmazott jogszabályok

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
  • -1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
  • 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről,

  • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (III.05.) sz. önkormányzati rendelete Veresegyház Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

 

Egyéb fontos tudnivalók

  • Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.
  • a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni a felhasználáscélját

 

Településképi bejelentés kérelem

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem