Hatósági bizonyítvány rendeltetésmódosításhoz

  

A településképi eljárások bizonyos szabályait magasabb szintű jogszabály (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2020. március 18. napjával módosult. Módosítást követően a Korm. rendelet 26/C.§ (2), (3) pontja értelmében kérelemre, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt a polgármester állítja ki arról, hogy:

 • Az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel
 • Az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, -

Ezen esetekben a hatósági bizonyítvány igénylését megelőzőn településképi eljárás lefolytatása is szükséges

A kérelemhez tartalmától függően mellékelni kell:

 

 • az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelést alátámasztó dokumentum, tervdokumentáció
 • az építmény felépítését, a rendeltetésváltozást engedélyező településképi bejelentési eljárás során hozott határozat
 • záradékolt változási vázrajz (314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 26/C §. (2) bekezdése esetén
 • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti 3.000 forint eljárási illeték, illetékbélyeg formájában

 

 

Alkalmazott jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • -1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről,
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (III.05.) sz. önkormányzati rendelete Veresegyház Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

 

Egyéb fontos tudnivalók

 • Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.
 • a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni a felhasználáscélját

 

Településképi bejelentés kérelem

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem