Tájékoztatás a 300 m2 hasznos alapterületű lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 2017. január 1. napjától hatályba lépett módosítása szerint a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint a meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre történő bővítése és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetén az építési tevékenység egyszerű bejelentés alapján végezhető.

A bejelentés az elektronikus építési napló (e-napló) készenlétbe helyezésével történik meg a lakóépületek egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletek feltöltésével egyidejűleg. A bejelentés megtörténtéről az építésfelügyeleti hatóság küld tájékoztatást a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarának, a telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, valamint a telek tulajdonosának, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa, vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik.

A készenlétbe helyezést követő 16. napon megkezdhető az építkezés.

Amennyiben az építést a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció e-naplóba történő feltöltésével és eseti bejegyzéssel kell megtenni.

A bejelentés nélkül, vagy a bejelentéstől eltérően a lakóépület területe a 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladja, az építtető fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állít ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba.

Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül az új lakóépület építését nem valósították meg, akkor az addig elkészült építményt, meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell bontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani.

A lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló rendelet alkalmazásáról bővebben a https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok linkre kattintva kaphat bővebb tájékoztatást.

Az új, vagy a tervezett bővítéssel a 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó lakóépület építésére, és egyéb épület építésére építési engedélyt kell kérni.