Fontos tudnivalók az építésügyben bekövetkezett változásokról és az ügyintézés folyamatáról

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok működéséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 2013. január 1. napjától hatályos módosítása értelmében Veresegyházon a Veresegyházi kistérség elsőfokú építéshatósága megszűnt, a jogszabályokban előírtak szerint az építésügyi hatósági feladatok megosztott hatáskörrel a települési önkormányzat jegyzőjéhez, valamint a járási kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalához kerültek.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2013. január 1-től hatályos módosítása szerint a települési önkormányzatok jegyzőjéhez, mint elsőfokú építésügyi hatósághoz az alábbi építésügyi hatósági engedélyezési eljárások kerültek:

a) építési engedélyezési,
b) összevont engedélyezési,
c) fennmaradási engedélyezési,
d) használatbavételi engedélyezési,
e) bontási engedélyezési,
f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
g) jogutódlás tudomásulvételi,
h) használatbavétel tudomásulvételi,
i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
k) kötelezési,
l) végrehajtási,
m) szakhatósági, valamint
n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárásokat folytat le, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

Veresegyház város területén lévő ingatlanok esetében a felsorolt elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat a PMKH Gödöllői Járási Hivatal Építésügyi Osztály (Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.) látja el.

 A járási kormányhivatal építésügyi osztályához került elsőfokú építéshatósági ügyek:

 • engedélyezési eljárások lefolytatása
 • a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű ügyek
 • eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyekben
 • ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátására
 • az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben
 • antenna és antenna tartó szerkezetek és műtárgyai tekintetében
 • a sajátos építményfajták tekintetében
 • építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása
 • tudomásulvételi eljárások lefolytatása
 • a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben
 • építmény bontása (ha nem engedélyköteles)
 • építésrendészeti eljárások
 • kötelezési és végrehajtási feljárások lefolytatása
 • más hatóságok eljárásaiban szakhatóságként működik közre

Veresegyház város területén lévő ingatlanok esetében a fentiekben felsorolt építésügyi feladatkörrel a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Építésügyi Osztálya (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.) rendelkezik.

Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokról, az építési engedély nélkül végezhető tevékenységekről, a bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységekről, az ügyintézés folyamatáról bővebben a Lakossági tájékoztatók címszó alatt olvashat.