Településképi véleményezési eljárás

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (XII.21.) sz. rendeletével megalkotta a település településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletét.
A településképi véleményezési eljárás a polgármester hatásköre, célja Veresegyház építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével és a helyi építési szabályzat előírásainak betartásával – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.

Az eljárás megindítása

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkára vonatkozó építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően.
Az eljárás megindításához a kérelmezőnek a kérelem nyomtatványt kitöltve be kell adnia a Polgármesteri Hivatal Műszakifelé. Ezzel egyidejűleg a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában fel kell töltenie az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre, melyen Veresegyház Város Polgármesterét szakhatóságként kell megjelölni (településképi vélemény kérése).
Természetes személy a kérelmet és a Veresegyház településképének védelméről szóló Ör. 28.5 -ban részletezett dokumentációt is
papir alapon nyújtja be az önkormányzat részére.

A polgármester településképi véleményét a főépítész állásfoglalására alapozva hozza meg.

A településképi véleményezési eljárás megindítása előtt lehetőség van a főépítésszel vagy az Építésügyi Csoport munkatársaival történő előzetes konzultációra (Helyi Építési Szabályzat előírásaival, az ingatlanok beépítési feltételeivel, az általános építésügyi előírásokkal, valamint a eljárás szabályaival kapcsolatban) is ügyfélfogadási időben.
A településképi véleményezési eljárásra 15 nap áll rendelkezésre (hiánytalan kérelem és dokumentáció beérkezése esetén).
Letölthető nyomtatvány

Településképi vélemény, -bejelentés, főépítészi szakmai konzultációs kérelem 

A kérelem papír alapú beadására minden esetben szükség van.

Az eljárás illeték- és szolgáltatási díjmentes.