Kapcsolódó dokumentumok, jogszabályok

Építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárások illetéke

Lakossági tájékoztató 

 • Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 
 • Építési engedélyezési eljárás
 • Bontási engedélyezési eljárás 
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás 
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás
 • Összevont engedélyezési eljárás
 • Az Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás
 • Bontás tudomásulvételi eljárás
 • Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus megindításáról
 • Építésügyi hatósági szolgáltatás kérésről
 • Használatbavétel tudomásulvételi eljárás
 • Összevont telepítési eljárás

Veresegyház Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 

Veresegyház Településrendezési terve

1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól