Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Szociális ügyekhez tartozó általános információk / letölthető dokumentumok

Városunkban az alábbi ellátások vehetők igénybe:

 • lakásfenntartási támogatás (a lakás fenntartási költségeihez nyújtott támogatás amely természetbeni juttatás,a támogatás összegét a  szolgáltatóhoz utaljuk)
  Kérelem letöltése >>
 • méltányossági ápolási díj (helyi lakos ápoló kaphatja, aki tartósan, súlyos beteg, idős szemé otthoni ápolását, gondozását végzi, havonta folyósított pénzbeli ellátás)  Kérelem letöltése >>
 • rendkívüli települési támogatás (rendkívüli élethelyzetbe került felnőtt korú és gyermeket nevelő családok támogatása, amely lehet pénzbeli és természetbeni támogatás)
  Kérelem letöltése >>
 • gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye, esetleg hátrányos helyzet igazolása ( szociálisan rászorult személyek részére nyújtott természetbeni ellátás és intézményi kedvezményeket magában foglaló ellátás, amely meghatározott jövedelem és vagyoni helyzet fennállása esetén adható)
  Adatlap letöltése >>
 • tüzelőfa juttatás (szociálisan rászorult családok részére nyújtott természetbeni ellátás)
  Kérelem letöltése >>

 • köztemetés (veresegyházi lakos halálakor igényelhető, természetbeni ellátás, ha valaki nem képes hozzátartozója eltemettetésére)

 Ügyintézők:

Ügykör Név Iroda Telefon E-mail
lakásfenntartási támogatás Zombori Nóra  121 06/28-588-625 zombori.nora@veresegyhaz.hu
méltányossági ápolási díj Zombori Nóra  121 06/28-588-625 zombori.nora@veresegyhaz.hu
köztemetés Zombori Nóra  121 06/28-588-625 zombori.nora@veresegyhaz.hu
esélyegyenlőség Zombori Nóra  121 06/28-588-625 zombori.nora@veresegyhaz.hu
gyermekek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménye, hátrányos helyzet igazolása
Rados Emma 121 06/28-588-611 rados.emma@veresegyhaz.hu
rendkívüli települési támogatás Rados Emma 121 06/28-588-611 rados.emma@veresegyhaz.hu
tüzelőfa juttatás Tóth Gábor 126 06/28-588-622 toth.gabor@veresegyhaz.hu