Útközmű hozzájárulás

Útközmű hozzájárulás kivetése

Általános információk:
Az útközmű hozzájárulás (továbbiakban UTK) megfizetését az Önkormányzat határozatban írja elő az érintett ingatlanok tulajdonosai részére tulajdoni hányaduk arányában. Az UTK-val azok az ingatlanok érintettek, amelyek az újonnan megépült, alappal, szegéllyel és aszfalttal vagy egyéb térburkolattal ellátott utcával érintkeznek. Az UTK kivetése szempontjából mellékes, hogy az érintett teleknek melyik irányból van kialakítva a bejárata illetve, hogy az épület bejárata vagy homlokzata merre néz. Saroktelkek vagy több utcával határolt telkek esetén az UTK-t csak egyszer kell megfizetni. Az UTK befizetésére a határozat jogerőre emelkedését követően 60 nap áll az ügyfél rendelkezésére. Amennyiben az egyösszegű befizetés nehézséget jelent, írásban benyújtott kérelem esetén az Önkormányzat kamatmentes részletfizetést biztosíthat.

Kapcsolódó jogszabályok:
1997 évi LXXVIII. számú törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről - 28.§(2)
6/2001.(V.8.) Önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok:

Részletfizetési kérlelm

Számlaszám: 10402991-49565452-57481014

Ügyintézés:
Beruházási Osztály
133-os szoba
dr. Simon Edit

simon.edit@veresegyhaz.hu
06 28 588-628