Állattartás kivizsgálása iránti kérelem

Általános információk:

Az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók, valamint az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, egyúttal biztosítják, hogy az állattartás mások – a szomszédos ingatlan használóinak, a közterületen tartózkodó polgároknak – nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.

 

Vonatkozó jogszabály:

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

 

Az eljárás menete:

Az eljárás kérelemre, vagy hivatalból indul. A kérelmet írásban lehet benyújtani, illetőleg a szóban előterjesztett kérelmet az ügyintéző jegyzőkönyvbe foglalja.
Az eljárás során minden esetben a helyszínen vizsgálja az ügyintéző az állattartás körülményeit, szakhatóságok (ÁNTSZ, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, esetenként elsőfokú építéshatóság) közreműködésével, a speciális kérdésekben szakértőt von be. A helyszíni szemle helyéről és időpontjáról értesíti az érintetteket, azonban az ügyfél értesítése mellőzhető, amennyiben az veszélyeztetné az eljárás eredményességét.


A döntéshez – amennyiben szükséges - az ügyintéző beszerzi a szakhatóságok szakvéleményét. A szakvélemény megérkezését követően szükség szerint tárgyalásra hívja össze az állattartót, a bejelentőt és a rendeletben megjelölt közvetlen szomszédokat. 


A szakvélemény, a jogszabály és a szomszédok nyilatkozata alapján határozat vagy végzés tervezetet készít, melyet a hatáskörről szóló jogszabályoknak és a kiadmányozás rendjének megfelelően az arra jogosult személy aláírja. 
Az ügyintéző a határozat végrehajtását ellenőrzi. Ha megállapítja, hogy a kötelezett a határozatban foglaltakat nem teljesítette, az ügyintéző eljárási bírságot szab ki, illetve végrehajtási eljárást kezdeményez a kötelezett állattartóval szemben.

 

Ügyintéző:

Név Iroda Telefon E-mail
Moczár Inez 116 06/28-588-620 moczar.inez@veresegyhaz.hu