Talajvízkutak engedélyezése

1995 évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről

147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Veresegyház Város Polgármesterének Veresegyház Város környezetvédelméről szóló 26/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Ügyintézést végző szervezeti egység

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Osztály

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Ügyintéző:

Holósi Ildikó

06 (28) 588-608

holosi.ildiko@veresegyhaz.hu