Közterületfelügyelet

Általános információk:

 • Közterület-felügyelő hatáskörébe utalt feladatok keretében ellátja
  • a közterületek rendjének és tisztaságának védelmét,
  • a közterületek jogszerű használatának ellenőrzését,
  • a jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, szankcionálását;
 • Közreműködik a közrend és közbiztonság, az épített és természeti környezet, a város vagyonának védelmében, megóvásában;
 • Közreműködik az állatok védelméről szóló törvény betartatásában, az állattartással, állategészségüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában;
 • Közreműködik parlagfű és egyéb allergén növények feltérképezésében és megszüntettetésében;
 • Együttműködik az állami és a városi rendvédelmi szervekkel, piacfelügyelettel.

Elérhetőségek:

Bankó Tamás
közterület-felügyelő
kozterulet@veresegyhaz.hu 06-28-588-652
06-70-479-6654
Vaczkó Barbara
közterület-felügyelő 
kozterulet@veresegyhaz.hu 06-28-588-643
06-70-479-6653

A Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szerint a Közterület- felügyelet feladata:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
g) közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
i) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.