Általános információk

Adóügyi Osztály

Adózással kapcsolatos ügyintézés.

 

Az Adóügyi Osztály elérhetőségei

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
Cím: 2112 Veresegyház, Fő út 35.

Ügyfélfogadás helye: 2112 Veresegyház, Fő út 35.

 

Ügyfélfogadás időpontjai:

Hétfő:      08:00-12:00

                 13:00-18:00

Szerda:    08:00-12:00

                 13:00-16:00

Péntek:    08:00-12:00

 

Elérhetőségek:

Név/ügy e-mail cím telefonszám

Tóthné Dobos Judit
osztályvezető

dobos.judit@veresegyhaz.hu

06-28-588-649

Győrfi Ibolya
adóügyi ügyintéző
építmény- és telekadó,
hátralékkezelés 

gyorfi.ibolya@veresegyhaz.hu

06-28-588-619

Németh Tímea
adóügyi ügyintéző
iparűzési adó 

nemeth.timea@veresegyhaz.hu

06-28-588-650

Solymos-Kun Andrea
adóügyi ügyintéző
méltányossági eljárás, hátralékkezelés 

kun.andrea@veresegyhaz.hu

06-28-588-644

Szatmári Csilla
adóügyi ügyintéző
kommunális adó,
Utcanév szerint: L-Zs

idegenforgalmi adó,
talajterhelési díj, adó- és értékbizonyítvány 

szatmari.csilla@veresegyhaz.hu

06-28-588-618

Szűcs Tímea
adóügyi ügyintéző
kommunális adó
Utcanév szerint: A-K

szucs.timea@veresegyhaz.hu

06-28-588-615

Fax:(+36) 28/588-646

 

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) Veresegyház város illetékességi területén ellátja a helyi adókkal, a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójával és más az önkormányzathoz telepített adók, illetékek és díjak (termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó, talajterhelési díj, közigazgatási eljárási illeték, helyi jövedéki adó), valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat. 

 • vezeti a jogszabályban meghatározott adózói nyilvántartásokat;
 • a bevallásokat ellenőrzi, az adatokat egyezteti a törzsadattári nyilvántartásban már rendelkezésre álló adatokkal;
 • a bevallás hiányossága esetén hiánypótlást kér;
 • előírja az adót, alkalmazza az adózás rendjéről szóló törvénybe foglalt jogkövetkezményeket;
 • az adókötelezettségben bekövetkezett változásokról határozatot hoz;
 • a befizetéseket lekönyveli és utalja a hivatal költségvetési elszámolási számlájára;
 • a hátralékos adózók részére fizetési felszólítást küld;
 • adóigazolást, illeték- és költségmentességi igazolást, vagyoni bizonyítványt ad ki;
 • adóellenőrzést végez;
 • túlfizetés visszatérítés ügyekben határoz;
 • az adószámlák adatairól negyedévente zárási összesítőt készít, melynek során adatellenőrzést végez;
 • az adók módjára behajtott tartozásokat utalja a kimutató szerv felé;
 • ellátja az iroda tevékenységéhez kapcsolódó postázási, iktatási, irattározási feladatokat.
 • a felszámolást, végelszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül a követeléseket a felszámolónak, végelszámolónak bejelenti;
 • a közbenső mérleg elkészültéig évente értesíti a felszámolót az időközben felszámolt késedelmi pótlék összegéről;
 • jogorvoslati ügyekben intézkedik;
 • az ingatlan forgalmi értékéről adó- és értékbizonyítványt készít külföldiek ingatlan adás-vételéhez, hagyatéki és gyámhatósági eljáráshoz, ingatlan-végrehajtáshoz, valamint jogszabály által előírt további ügyekben;
 • kérelemre lefolytatja a méltányossággal, részletfizetéssel, fizetési halasztással kapcsolatos eljárást;
 • vezeti a 13/1991. (V.21.) PM rendeletben foglalt nyilvántartásokat.
 • nyilvántartja és behajtja az adók módjára behajtandó tartozásként átjelentett hátralékot;
 • gondoskodik az adó- és egyéb hátralékok behajtásáról;
 • amennyiben az adóhatóság által nyilvántartott hátralékos lakóhelye, illetve székhelye az önkormányzat illetékességi területén kívül található, behajtás kérésével megkeresi az illetékes adóhatóságot;
 • kezdeményezi a hátralékos gépjárművének forgalomból történő kivonását, lefoglalását;
 • jelzálogjogot, illetve végrehajtási jogot jegyeztet be
 • végrehajtást kezdeményez munkabérre, egyéb járandóságra
 • hatósági átutalási megbízást (inkasszó) bocsát ki

 

 

Számlaszámok:

Számlanév Számlaszám

Iparűzési adó:

10402991-49565452-57481083 

Kommunális adó:

10402991-49565452-57481052 
Gépjármű adó:  10402991-49565452-57481155 

Telekadó:

10402991-49565452-57481045 

Építményadó:

10402991-49565452-57481038 

Idegenforgalmi adó:

10402991-49565452-57481069 

Talajterhelési díj:

10402991-49565452-57481117 

Illeték beszedési számla:

10402991-49565452-57481076 

Adóbírság:

10402991-49565452-57481090 

Késedelmi pótlék:

10402991-49565452-57481100 

Idegen bevételek elszámolása:

10402991-49565452-57481124 

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó:

10402991-49565452-57481131 
Egyéb bevételek beszedési számla: 10402991-49565452-57481148 
Előrehozott helyi adó beszedési számla 10402991-00031010-00000005