Hatósági bizonyítvány iránti kérelem

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem feltételeit az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény §-a szabályozza.

Az Építési Csoport az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt tény, állapot vagy egyéb adat igazolására ad ki.


Az eljárás megindítása:  

Az eljárás a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásával indul, melyben meg kell jelölni, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítását milyen célból kérelmezi. Az eljárás illetékmentes.

A hatósági bizonyítvány kiadása tárgyában a kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül kell a döntést meghozni.

A hatósági bizonyítvány kiadását meg kell tagadni, ha kiadása jogszabályba ütközik vagy az ügyfél valótlan, vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.