Közterület bontás

Közterület-bontás:
Közterület-bontási engedélyt akkor szükséges beszerezni, ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen valaki a burkolat bontásával járó tevékenységet kíván végezni.

Az ügyintézés kezdeményezhető:
Az ügyfél közterület-bontási engedély iránti kérelmet kell, hogy benyújtson az Önkormányzathoz. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, címét, elérhetőségeit, valamint a tervezett bontás pontos helyét, a bontás okát, a bontandó burkolat típusát, méretét, a bontás kezdeti és befejezési időpontját és egyéb fontos információkat. A kérelem mellé csatolni kell helyszínrajzot, esetleg tervrajzokat.

Az ügyintézés díja vagy illetéke:
Az első fokú eljárás illetéke 3.000 Ft, melyet a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel tud az ügyfél leróni. Aszfaltburkolat bontása esetén további 12.000 Ft + ÁFA/m2 helyreállítási díjat is fizetni kell. Ezt a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal pénztárában készpénzzel, vagy a 10402991-49565452-57481014 számú bankszámlára történő átutalással lehet megfizetni legkésőbb az engedély átvételekor.

Ügyintézési határidő:
Általános ügyintézési határidő: 21 nap.

Ügyintéző:
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.

133. iroda
Gyöngyössy Szabolcs
+3628/588-697
gyongyossy.szabolcs@veresegyhaz.hu