Közútkezelői hozzájárulás

Közútkezelői hozzájárulás:
Közútkezelői hozzájárulást akkor szükséges beszerezni, ha valaki az önkormányzati úton, vagy ahhoz kapcsolódóan (itt értem pl a kapubehajtó létesítése, stb.) szeretne tevékenységet végezni.

Az ügyintézés kezdeményezhető:
Az ügyfél közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet kell, hogy benyújtson az Önkormányzathoz. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, címét elérhetőségeit, valamint az érintett út pontos megnevezését, útszakasz esetén a határok megjelölésével, a tervezett tevékenység leírását és egyéb fontos információkat. A kérelem mellé csatolni kell helyszínrajzot, esetleg tervrajzokat.

Az ügyintézés díja vagy illetéke:
Az első fokú eljárás illetéke 3.000 Ft, melyet a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel tud az ügyfél leróni.

Ügyintézési határidő:
Általános ügyintézési határidő: 21 nap.

Ügyintéző:
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály 137. szoba
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Kátai-Benedek Zalán
+3628/588-632
katai.benedek.zalan@veresegyhaz.hu