Kommunális adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a magánszemély tulajdonában lévő lakás, lakóingatlan, valamint a beépítetlen telek.

Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog esetén az annak gyakorlására jogosult, illetőleg több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az adó alanya az a magánszemély is aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Adókedvezményben méltányosságból részesülhet a lakásra (lakástulajdonra, lakásbérletre) kivetett adóból az a magánszemély:

Adókedvezményre jogosult,

1) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, gyermekét egyedül nevelő személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,

2) aki egyedül él és havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,

3) egyedülálló 70 éven felüli és nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át,

4) a városi önkormányzat által rendszeres szociális segélyben, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az 1) — 3) pontban meghatározottaknak kedvezmény nem adható, ha életvitelük, vagyoni helyzetük a szociális alapú mentesítést nem indokolja.

A kedvezmény kérelem alapján történik, amelyhez a kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumot csatolni kell (jövedelem igazolás, nyugdíjszelvény, gyes, gyed, munkanélküli státusz igazolása stb.)

A kedvezményt, amennyiben a kérelmezőnek több kommunális adó alá eső ingatlana van, csak egy lakóházas ingatlan (lakás) utáni adófizetésnél lehet figyelembe venni.

A jogosultság fennállása esetén a kedvezmény csak a tárgyévre adható meg a tárgyévben benyújtott kérelem alapján.

Veresegyház Városban alkalmazott adómérték 33.800,- Ft/év

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül (pl.: 2022. évi változást 2023. január 15-ig) lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a kommunális adó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, a bevallás papír alapon , vagy elektronikusan az e-önkormányzati portálon keresztül nyújtható be.

Az ügyintézés díja vagy illetéke
Bevallás benyújtása díj és illetékmentes.
Ügyintézési határidő
Általános ügyintézési határidő 30 nap.

A kommunális adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II. pontja alapján meghatározott módon és határidőben Veresegyház Város Önkormányzatának Kommunális Adó Számlájára (10402991-49565452-57481052) kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-649
Fax: +36 (28) 588-646

Ügyintéző neve

Szűcs Tímea

kommunális adó ügyintéző (A-K-ig utcanév szerint)
Telefon: +36 (28) 588-615
E-mail: szucs.timea@veresegyhaz.hu 

 

Szatmári Csilla

kommunális adó ügyintéző (L-Zs-ig utcanév szerint)
Telefon: +36 (28) 588-618
E-mail: szatmari.csilla@veresegyhaz.hu