Túlfizetés visszaigénylés nyomtatványok

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet be, visszamenőlegesen jóváírásra került, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán.

Jogszabály alapján, ha az adózónak adótartozása nem áll fenn, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy – saját – önkormányzati számlájára történő átvezetéséről (pl. más adónemben később esedékes kötelezettségére). Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tarozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a cégnyilvántartásban bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás.

Amennyiben az adózó nem rendelkezik a fennálló túlfizetéséről és később esedékes fizetési kötelezettsége áll fenn, az összeg erejéig – automatikusan – elszámolásra kerül.

Az ügyintézés kezdeményezhető
Az ügy kérelemre indul: az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek papír alapon is benyújthatják.
Más esetben csak elektronikus úton küldhető be.

Az ügyintézés díja

A kérelem benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő
Általános ügyintézési határidő 30 nap.

10402991-49565452-57481038

Építményadó

10402991-49565452-57481045

Telekadó

10402991-49565452-57481052

Kommunális adó

10402991-49565452-57481069

Idegenforgalmi adó

10402991-49565452-57481076

Illeték beszedési számla

10402991-49565452-57481083

Iparűzési adó

10402991-49565452-57481090

Adóbírság

10402991-49565452-57481100

Késedelmi pótlék

10402991-49565452-57481117

Talajterhelési díj

10402991-49565452-57481124

Idegen bevételek elszámolása

10402991-49565452-57481131

Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó

10402991-49565452-57481148

Egyéb bevételek beszedési számla

10402991-49565452-57481155

Gépjárműadó

 

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-649
Fax: +36 (28) 588-646
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu

Ügyintéző neve
Tóthné Dobos Judit
osztályvezető
Telefon: +36 (28) 588-649
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu