Követeléskezelési eljárás

Önkormányzati adóhatóságunk kiemelt és kötelező feladatként kezeli az adózók kintlévőségeinek beszedését. Mindazokkal szemben, akik önként nem tejesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151. § (3) bekezdése alapján önkormányzati adóhatóságunknak kötelessége végrehajtási eljárást indítania. A végrehajtási eljárást megelőzően fizetési felhívásban tájékoztatjuk adózóinkat a hátralék összegéről és az eljárás következményeiről. A fizetési felhívás kézhezvételét követően, amennyiben az adózó haladéktalanul teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy jelzi adóhatóságunk felé fizetési nehézségét, elkerülheti a végrehajtási eljárás kellemetlenségeit, egyeztetést kezdeményezhet a tartozásával kapcsolatban.

A végrehajtási eljárás keretében első lépésként az esetlegesen fennálló túlfizetés kerül átvezetésre a tartozást mutató számlára. Amennyiben ez nem áll fenn, illetve az átvezetést követően is tartozást mutat az adózó számlája, folytatódik az eljárás.

A végrehajtási eljárás megindítását követően adóhatóságunk törvényes eszközök széles körének alkalmazásával lép fel az önkéntesen nem teljesítőkkel szemben, keresi folyamatosan a hatékony megoldásokat a hátralékok beszedésére. Az adózó az eljárásban számíthat hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés-foglalásra. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlantulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésére kerülhet sor.
A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány a köztartozás fizetésre kötelezettjét – az adózót –  terhelik.

A rendelet alapján az önkormányzati adóhatóságnak a végrehajtás foganatosításáért minden esetben – az esetleges készkiadások mellett – 5 000 forint költségátalányt kell felszámolnia. A végrehajtási költségek alól az adózó csak abban az esetben mentesül, ha a kimutatott tartozását haladéktalanul megfizeti a tartozást mutató számlára.

Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van a követelés bírósági végrehajtás útján történő érvényesítésére, valamint helyi adó és gépjárműadó tartozás esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is kezdeményezheti a követelés végrehajtását. 

Az ügyintézés kezdeményezhető

A követeléskezelési eljárás minden esetben hivatalból indul. Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 8 napon belül. 

Kapcsolódó dokumentumok

Fizetési kedvezményre, adómérséklésre vonatkozó nyomtatványok megtalálhatóak a méltányossági nyomtatványok menüben.

Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény
Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
Végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma
Végrehajtási kifogás illetéke 5.000 Ft, melyet Veresegyház Város Önkormányzatának Illetékbeszedési Számlájára kell megfizetni, a kifogás benyújtásakor. Az illetékbeszedési számla száma: 10402991-49565452-57481076

Ügyintézési határidő
Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

Fizetési határidő és számlaszám
A követeléskezelési eljárásokban a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását. A befizetéseket az ado.eger.hu elérhetőségen található adónemek számláira kell teljesíteni.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
Behajtási csoport
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-658
Fax: +36 (28) 588-646
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu

Ügyintéző neve
Tóthné Dobos Judit behajtási csoportvezető
Telefon: +36 (28) 588-658
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu

Győrfi Ibolya behajtási koordinátor
Telefon: + 36 (28) 588-619
E-mail: gyorfi.ibolya@veresegyhaz.hu

Solymos-Kun Andrea behajtási ügyintéző
Telefon: +36 (28) 588-644
E-mail: kun.andrea@veresegyhaz.hu