Szakmai konzultáció

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet figyelembevételével Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a Veresegyház településképének védelméről szóló 28/2017. (XII.21.) számú önkormányzati rendeletét, mely alapján a főépítész a településképi követelményekről szakmai tájékoztatást – szakmai konzultációt tesz kötelezővé az

  • épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A §-ában előírt egyszerű bejelentéshez kötött,
  • a helyi védett építményt érintő, vagy
  • helyi védett területen található építmény

építése esetén.

A rendelet alapján az építtető (vagy tervezője) köteles legalább 1 alkalommal kötelező szakmai konzultációt kérni.

Az eljárás az ügyfél által a Műszaki Osztály főépítészéhez benyújtott papíralapú kérelemre indul, melyhez mellékelni kell a tervezett építési tevékenység építészeti-műszaki dokumentációját. A főépítésszel folytatott szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben rögzítésre kerülnek a főépítész által tett javaslatok.

A szakmai konzultáció eljárása illeték- és szolgáltatási díjmentes.