Építésügyi Csoportnál intézhető ügyek

 

  • Településképi véleményezési eljárások lefolytatása
  • Településképi bejelentési eljárás lefolytatása
  • Az ingatlan beépítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása
  • Jegyzői igazolás, szakhatósági állásfoglalás kiadása telephely-engedélyezési eljárásokhoz
  • Ingatlan adataiban történő változással kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása az adat(ok) ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez