Információátadási szabályzat

Információátadási szabályzat

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény XII. fejezet 40. alcíme alapján az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szerveknek ezen alcím, és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet 151 .§ szerinti tartalommal információátadási szabályzatot kell készíteni.

A Szabályzat célja az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek közötti információátadásra vonatkozó szabályok meghatározása.

Jelen Szabályzat kiterjed a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal - továbbiakban Hivatal - által ellátott jegyzői hatáskörben és önkormányzati döntés végrehajtásaként történő információ átadásra.

A Szabályzat hatályba lépésének napja 2018. január 1.

A szabályzat letöltése