Elektronikus ügyintézés

 

→Mit kell tudni az ÉTDR rendszerről? 

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás országos szinten egységesen támogató informatikai rendszer.

 

Az ügyindítás és a kapcsolattartás módjától függetlenül a hatósági munka elektronikusan zajlik, melynek eredményeként a hatósági kiadmányok, döntések is elektronikusak, így elektronikusan hitelesek lesznek.

Ha az ügyfél papír alapú kapcsolattartást igényel, akkor ő ennek csupán az elektronikusan hiteles dokumentumnak a papír alapú hiteles másolatát kapja.

Az ezzel kapcsolatos további információk az alábbi honlapon érhetők el: https://www.e-epites.hu/2416

 

Építésügyi hatósági kérelmek benyújtásának lehetőségei:

- ÉTDR-en keresztül, elektronikusan (www.etdr.gov.hu), kérelmező vagy meghatalmazottja által, melyhez ügyfélkapus jogosultság szükséges

A kérelemhez adathordozón (CD, DVD, pendrive) vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel (pdf/A) formátumban mellékelni kell:

- a tervező által elkészített építészeti műszaki dokumentációt – a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében előírtak szerint,

- ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a szakhatóságok számára benyújtandó dokumentációt is – a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján.

Az ÉTDR kérelem nyomtatvány itt található.


→Az építéshatósági eljárási illeték megfizetésének módja:

-