Elektronikus ügyintézés

→Miben segít az Építésügyi Szolgáltatási Pont? 

Alapvető feladata az információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében, a kérelmek és az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak átvétele és továbbítása, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az ÉTDR rendszerbe.

 

→Mit kell tudni az ÉTDR rendszerről? 

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás országos szinten egységesen támogató informatikai rendszer.

 

Az ügyindítás és a kapcsolattartás módjától függetlenül a hatósági munka elektronikusan zajlik, melynek eredményeként a hatósági kiadmányok, döntések is elektronikusak, így elektronikusan hitelesek lesznek.

Ha az ügyfél papír alapú kapcsolattartást igényel, akkor ő ennek csupán az elektronikusan hiteles dokumentumnak a papír alapú hiteles másolatát kapja.

Az ezzel kapcsolatos további információk az alábbi honlapon érhetők el: https://www.e-epites.hu/2416

 

Építésügyi hatósági kérelmek benyújtásának lehetőségei:

- ÉTDR-en keresztül, elektronikusan (www.etdr.gov.hu), kérelmező vagy meghatalmazottja által, melyhez ügyfélkapus jogosultság szükséges

A kérelemhez adathordozón (CD, DVD, pendrive) vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel (pdf/A) formátumban mellékelni kell:

- a tervező által elkészített építészeti műszaki dokumentációt – a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében előírtak szerint,

- ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a szakhatóságok számára benyújtandó dokumentációt is – a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján.

Az ÉTDR kérelem nyomtatvány itt található.


→Az építéshatósági eljárási illeték megfizetésének módja:

- illetékbélyeggel a kérelmen leróva
- átutalással

             Kedvezményezett neve: Gödöllői Polgármesteri Hivatal

             Bankszámlaszám megnevezése: „Államigazgatási eljárási illeték”

             Átutalás közleménye: az érintett ingatlan települése, utcanév, helyrajzi száma, és amennyiben
             rendelkezésre áll ÉTDR azonosító.