Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány)

Az ügy rövid leírása
Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 126. §-a alapján hatósági bizonyítványt állít ki.

Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kezdeményezheti hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét. Az ügy kérelemre indul: az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek papír alapon is benyújthatják.

Más esetben csak elektronikus úton küldhető be.

A nyomtatványok az alábbi linken érhetők el.

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (elektronikus ügyintézésre kötelezettek)

Kérelem nullás igazoláshoz (elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek)

Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
Az ügyintézés díja vagy illetéke.
Az igazolás kiállítása illetékmentes.

Ügyintézési határidő
Az igazolás kiadásának határideje 6 nap.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-649
Fax: +36 (28) 588-646
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu

Ügyintéző neve
Tóthné Dobos Judit
osztályvezető
Telefon: +36 (28) 588-649
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu