Építésügyek

Építésügyi Csoportnál intézhető ügyek:

 • Településképi véleményezési eljárások lefolytatása
 • Településképi bejelentési eljárás lefolytatása
 • Az ingatlan beépítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítási eljárásokhoz
 • Jegyzői igazolás, szakhatósági állásfoglalás kiadása telephely-engedélyezési eljárásokhoz
 • Ingatlan adataiban történő változással kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása az adat(ok) ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez
 • Házszámok megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása
 • Építésügyi szolgáltatási pont működtetése:
  •  Információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében.
  •  Az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR).
  •  Kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása.
  •  Az építésügyi hatósági eljárási illeték megfizetésének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetési igazolásának ÉTDR-be történő feltöltésének lehetővé tétele.

Ajánlott tartalmak:

Tájékoztatás a 300 m2 hasznos alapterületű lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
Fontos tudnivalók az építésügyben bekövetkezett változásokról és az ügyintézés folyamatáról
Elérhetőségek
Településképi véleményezési eljárás
Településképi bejelentési eljárás
Elektronikus ügyintézés
Házszám-megállapítással és változtatással kapcsolatos eljárások
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem
Egyszerű bejelentés alapján épített épületre vonatkozó hatósági bizonyítvány
Letölthető nyomtatványok
Kapcsolódó dokumentumok, jogszabályok